Dirk Fransaer, gedelegeerd bestuurder van VITO, geeft zijn visie.
 

Het klimaatprobleem wordt in het Westen foutief gepercipieerd als een milieuprobleem, terwijl het in de ontwikkelingslanden eerder een economisch probleem is. De grondslag van het klimaatprobleem is dan ook de economie. We kunnen het klimaatprobleem dus enkel maar oplossen door onze economie anders te organiseren. Het is de logische en noodzakelijke volgende stap. Dat vraagt uiteraard om onderzoek én financiële ondersteuning van iedere schakel in dat onderzoek.
 

Iedere schakel is cruciaal
 

Bedrijven en start-ups zijn voornamelijk bezig met technologieën die al op korte termijn kunnen worden ingezet in de markt. Onderzoekscentra leggen zich toe op de uitwerking van innovaties met een groot potentieel op middellange termijn. Universitaire onderzoekers richten zich op nieuwe, experimentele ontwikkelingen op lange termijn. Ieder van deze schakels vervult dus een cruciale rol in het tot stand komen van nieuwe technologieën en producten.

Halen we één van deze schakels weg, dan ondermijnen we op lange termijn ons hele innovatiesysteem én de levensvatbaarheid van onze industrie. De huidige aandacht naar een clusterwerking voor bedrijven moet gepaard gaan met het versterken van de innovatie die relevant is voor de Vlaamse economie en industrie.
 

Nood aan meer sturing
 

Vlaanderen doet het goed op het vlak van innovatie. We zijn goed op weg om tegen 2020 zo’n 3% van ons BBP uit te geven aan O&O. Wel missen we soms nog de sturing en het kader waarover onze buurlanden wel beschikken. Dat vraagt om een sterke overheid die keuzes durft te maken en die competitie kan organiseren. Gebeurt dat niet, dan gaat de innovatie ook geen eenduidige richting uit en wordt het bijzonder moeilijk om als samenleving duurzame stappen te zetten.

De geothermiecentrale in Mol kan wat dat betreft op lange termijn een nieuwe duurzame richting aangeven op het vlak van elektriciteitsproductie en warmtegeneratie. Geothermie biedt immers veel meer capaciteit en kostenefficiëntie dan andere vormen van hernieuwbare energie. CO2-captatie kan ons op korte termijn dan weer helpen om de impact van onze mobiliteit en economie op het klimaat te minimaliseren.
 

Blijven meespelen op wereldniveau
 

Het zijn zulke innovaties, samen met ontelbare kleinschalige en onzichtbare optimalisaties door de industrie, die zullen zorgen voor de grote omslag waardoor we als economie op een klimaatvriendelijke manier kunnen blijven meespelen op wereldniveau.