We spraken Frank De Poortere, Manager Industrie en Services bij De Watergroep.“Leidingwater is lang niet de enige waterbron in een industriële context. De Watergroep optimaliseert de waterstroom binnen industriële bedrijven vanuit een integrale benadering.”

“Als waterleverancier stelden we vast dat we voor een belangrijke groep afnemers, namelijk industriële bedrijven, onvoldoende concrete antwoorden konden aanbieden op hun specifieke vragen. Deze klanten hebben specifieke kwaliteitseisen voor een vaak groot volume. Maar leidingwater is een vrij statisch product: één product, één prijs. Dat geeft dus weinig marge om hier een verschil te maken.”

“Organisch groeide het inzicht dat we een nieuwe benadering nodig hadden. We zagen dat er nog enorm veel potentieel lag bij het aanboren van de beschikbare waterbronnen op de sites zelf. Oppervlaktewater uit rivieren of kanalen, diep of ondiep grondwater en afval- of proceswater kunnen perfect worden ingezet bij alle mogelijke industriële processen.”

“Ieder bedrijf heeft een bepaalde nood wat kwaliteit en volume betreft. Door op het eigen terrein van het bedrijf industriële installaties te bouwen, maken we het beschikbare water optimaal bruikbaar op maat van ieder bedrijf.”
 

Kwaliteit uit iedere bron
 

“Onze installaties op maat kunnen water uit iedere bron omvormen tot een hoogwaardig bestanddeel van het productieproces. Vaak zijn de eisen hiervoor zelfs hoger dan voor standaard leidingwater.”

De perceptie bestaat dat afvalwater niet voor ieder doel kan worden ingezet, maar dat klopt niet. Afvalwater is ook altijd aanwezig, wat een enorme meerwaarde biedt voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.

“Zo hebben bedrijven bijvoorbeeld regelmatig onthard of gedemineraliseerd water nodig. Zelfs ‘ultra puur’ water hoort tot de mogelijkheden. Onze zuiverende installaties bereiken hoogwaardig water uit gelijk welke beschikbare bron, zelfs uit afvalwater. Hier stoten we soms wel op een psychologische drempel.”

“De perceptie bestaat immers dat afvalwater niet voor ieder doel kan worden ingezet, maar dat klopt niet. Afvalwater is ook altijd aanwezig, wat een enorme meerwaarde biedt voor de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten.”

“Die continuïteit waarborgen we ook  door de langdurige contracten die we afsluiten met onze klanten, waarbij we gedurende een lange periode een perfect operationele installatie onderhouden en opvolgen. Tien jaar is hierbij geen uitzondering.”

“Klanten kunnen hun waterbedrijf niet kiezen, het zijn de gemeenten die beslissen bij welke leverancier mensen en bedrijven hun leidingwater moeten afnemen. Uiteraard bestaat een deel van onze klanten uit bedrijven die zich sowieso binnen onze actieradius bevinden, maar evengoed uit bedrijven die elders zijn gevestigd. De business unit Industrie en Services van De Watergroep is actief buiten de 177 gemeenten waar we als vaste waterleverancier opereren.”
 

Optimale efficiëntie
 

“Om het beschikbare water maximaal in te zetten, moeten we soms kiezen voor een gecombineerd gebruik. Grond- en oppervlaktewater zijn bijvoorbeeld niet altijd in dezelfde volumes aanwezig. Er kunnen ook kwaliteitsschommelingen optreden bij één van de waterbronnen.”

“Een typisch voorbeeld is het zoutgehalte van oppervlaktewater, dat is hoog in droge periodes en laag in natte periodes. Wanneer we deze bronnen combineren met het hergebruik van afval- of proceswater en eventueel leidingwater, resulteert dit wel in een optimale, permanent beschikbare hoeveelheid. Creativiteit is dus een belangrijke voorwaarde voor succes.”
 

Proefinstallaties voorspellen de meerwaarde
 

“Vaak schakelt de business unit Industrie en Services haar eigen proefinstallaties in om vooraf een accuraat beeld te krijgen van het potentieel én de specifieke uitdagingen die zich stellen. Hiermee onderzoeken we welke technieken de grootste meerwaarde bieden om tot de gewenste waterkwaliteit te komen. Op basis hiervan worden conclusies getrokken rond de schaal, vereiste en beschikbare volumes, het concept van de installatie, enz.”

We wenden onze expertise regelmatig aan in minder ontwikkelde landen, onder meer door er te zorgen voor kwaliteitsvol drinkwater.

“Het proefonderzoek geeft meteen ook een demonstratie van onze expertise. Zo’n testfase duurt gemiddeld twee tot drie maanden en loopt voornamelijk tijdens de periode waarin de uitdagingen zich het duidelijkst stellen, zoals in de zomer bij droogte, of tijdens het produceren of verwerken van producten die complexer afvalwater opleveren. Zo wapenen we onze klanten tegen alle onverwachte factoren.”
 

Expertise groeit bij iedere installatie
 

“Door constant met nieuwe uitdagingen te worden geconfronteerd, leren we iedere dag nieuwe, waardevolle lessen. Als openbaar nutsbedrijf draagt De Watergroep een maatschappelijke verantwoordelijkheid.”

“We wenden onze expertise regelmatig aan in minder ontwikkelde landen, onder meer door er te zorgen voor kwaliteitsvol drinkwater. Ook daaruit halen we leerrijke inzichten die ons helpen om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken, waaronder integraal beheer, decentrale productie en het benutten van al het restwater tot de laatste druppel.”In samenwerking met: