De risico’s worden niet altijd in vraag gesteld, maar kunnen levensbedreigende gevolgen hebben voor het voortbestaan van je onderneming. Een gepersonaliseerde aanpak in risico- en verzekeringsbeheer kan hierin het verschil maken. Sara Adam, corporate consultant bij verzekeringsmakelaar Group Casier, geeft uitleg.
 

Hoe bedreigend is milieuschade voor recyclagebedrijven?

“Schade aan de biodiversiteit door het toedoen van je onderneming kan heel verregaande gevolgen hebben. Als je verantwoordelijk wordt gesteld voor een zware bodemverontreiniging, moet niet alleen de eigen site, maar ook de omgeving gesaneerd worden.”

“Bovendien moet er ook nog een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd én goedgekeurd worden. Indien je beslist geen milieuverzekering af te sluiten, moet je grondig nadenken wat je gaat doen met de schade aan je eigen terrein, graduele schade en reiniging plus vervoer van bezoedelde grond, want die zijn niet gedekt binnen een brandpolis.”

“Naast die gevolgen krijgt ook je reputatie als onderneming een stevige deuk, wat niet te onderschatten valt.”
 

Op welke manier kunnen de risico’s zoveel mogelijk beperkt worden?

“Het belangrijkste hierbij is de focus op veiligheid en kwaliteit in elke fase van het productieproces. Die start reeds bij een goede monitoring van de inputstromen, omdat risico’s vaak gewoon worden binnengebracht zonder dat je er erg in hebt.”

Eigenlijk moet in élk proces van de productie een zekere controle ingebouwd zijn.

“Duidelijke instructies naar je medewerkers en voldoende opleiding kan de risico’s al aanzienlijk beperken. We zien vaak schadegevallen waarbij een brand ontstaan is door een container die ’s avonds laat nog binnengebracht werd. Op dat moment is er geen controle meer op de site waardoor de brand al uren kan broeien alvorens het opgemerkt wordt.”

“Belangrijke vormen van bescherming in dergelijke gevallen zijn detectiesystemen die warmte of rook detecteren. Op die manier wordt de schade aan de eigen site, die van de buren én de biodiversiteit beperkt.”
 

Hoe omgaan met schade door afvalstoffen betrokken in een brand?

“Veelal worden afvalstoffen niet mee verzekerd net om die reden: omdat het afval is. Maar voor een recyclagebedrijf gaat het uiteraard wel om kostbare grondstoffen. Indien afvalstoffen niet mee verzekerd worden in de brandpolis, is er ook geen dekking voor schade aan derden, die veroorzaakt werd door deze afvalstoffen.”

“De kosten ten gevolge van een brand kunnen dus bijzonder hoog liggen. Het brandrisico in kaart brengen en het beoordelen van de risico’s van een recyclage- of afvalverwerkende onderneming is geen zwart-wit verhaal. Het is dus belangrijk om te kiezen voor een makelaar met degelijke kennis en ervaring binnen jouw specifieke sector en grootte van onderneming.”
 

Wat als gevaarlijke grondstoffen reeds in productie werden gebracht?

“Wanneer je afval verwerkt tot een nieuw product dat terug in de economie wordt gebracht, loop je het risico dat het eindproduct een stof bevat die foutief of aangetast is. Het eindproduct komt in omloop, de fout wordt opgemerkt en de gehele voorraad moet vervolgens teruggeroepen worden.”

“Wanneer je iets nieuws maakt, kan je je leveranciers aansprakelijk stellen. Maar wanneer een product met afval vervaardigd werd, is het niet vanzelfsprekend bij wie de fout – en dus de productaansprakelijkheid - ligt. Ging het om zuiver afval? Werd het goed gereinigd? Bij een recyclagebedrijf moet de focus liggen op veiligheid en kwaliteit binnen het gehele productieproces.”

“Niet alleen de eigen medewerkers, maar ook de leveranciers moeten hierin opgeleid worden. Op die manier is er ook een ingangscontrole. Maar eigenlijk moet in élk proces van de productie een zekere controle ingebouwd zijn. ‘Wat zit er tussen het afval? Is het de kwaliteit die we willen of zit er iets vreemd tussen?’ Wanneer je dat consequent doet, kan je het risico op foutieve producten al grotendeels beperken.”In samenwerking met: