Gesprek met Bruno Reyntjens (Commercieel Directeur bij VITO), Frans Snijkers (Business Developer bij Cleantech Flanders) en Walter Eevers (Directeur R&D bij VITO).
 

Hoe belangrijk is cleantech om tot een duurzame samenleving te komen?

Reyntjens: “Onze missie bij VITO is om de transitie naar een duurzame samenleving te versnellen door middel van toegepast technologisch onderzoek. Cleantech is het resultaat van dat onderzoek.”

Eevers: “Technologie zal alleszins een grote bijdrage leveren in de transitie naar een duurzame samenleving, maar enkel inzetten op cleantech volstaat natuurlijk niet. Het gaat om een ingesteldheid die ook algemeen aanvaard moet worden. Daarom bezorgen we ook objectief policy-advies en kennis over de voordelen, maar ook de consequenties en kosten van bepaalde keuzes. Daarop kunnen Vlaamse beleidsmakers zich dan baseren om goed onderbouwd wetgevend werk te leveren.”

Reyntjens: “Innovatie is uiteraard wel nodig om de klimaatdoelstellingen te bereiken. De overheid moet via haar beleid die innovatie stimuleren.”
 

Wat zijn de grote uitdagingen op het vlak van cleantech?

Reyntjens: “Dé grote uitdaging is om impact te creëren met cleantech. Technologie ontwikkelen en expertise opbouwen is één zaak, maar deze moeten ook naar buiten worden gebracht. Daarom hebben we bij VITO heel wat samenwerkingen met bedrijfsfederaties, speerpuntclusters, universiteiten, andere kennisinstellingen, enz.”

Eevers: “Onze technologieën zullen vast en zeker bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, maar die technologieën moeten dan wel duurzaam in de markt worden gezet én gebruikt worden. Daarom licentiëren we deze en creëren we spin-offs.”

“Terwijl Bruno vraaggedreven samenwerkt met speerpuntclusters die de bedrijfswereld vertegenwoordigen, is het in de vroegere fasen mijn verantwoordelijkheid om de kennis van universiteiten op grotere schaal klaar te krijgen en het dus gemakkelijker te maken voor bedrijven om die op te pikken. Zo versterken we elkaar én leggen we de link tussen universitair basisonderzoek en de industrie.”
 


 

Op welke domeinen doet Vlaanderen het goed?

Reyntjens: “Als Vlamingen zijn we bijzonder sterk in het coördineren en verbinden. Het is geen toeval dat VITO twee topic centers van het Europees Milieuagentschap coördineert. Ook binnen heel wat internationale samenwerkingsverbanden speelt VITO een trekkende rol.”

Eevers: “Zo werken we op Europees niveau samen om CO2 als grondstof te kunnen gebruiken voor nieuwe producten. Daarnaast investeren we samen met andere Vlaamse partners in een pilootfabriek voor biobased grondstoffen.”

“Zo komen we tot volumes waar de industrie mee aan de slag kan én vullen we het universitaire onderzoek aan. En dat staat meteen ook symbool voor de innovatiewaardeketen die Vlaanderen zo goed georganiseerd heeft.”

Reyntjens: “We zijn samen met Cleantech Flanders ook sterk afgestemd op FIT Agency om de Vlaamse cleantech buiten Vlaanderen te brengen. Zo helpen we Vlaamse cleantechbedrijven om hun innovaties in het buitenland te vermarkten en om investeerders aan te trekken.”
 

In welke technologieën zien jullie het meeste potentieel?

Reyntjens: “Ik geloof sterk in het potentieel van CO2-conversie. Door CO2 op te vangen, kunnen we het gebruiken als grondstof. Onze wetenschappers zijn hier alvast volop mee bezig. Deze technologie is dan ook perfect op het lijf van VITO geschreven, want het zal bijdragen tot de circulaire economie én het oplossen van het klimaatprobleem. Er zijn alvast tal van waardeketens en toepassingen denkbaar waarin CO2 als grondstof kan worden gebruikt.”

Eevers: “We richten ons momenteel specifiek op enerzijds de conversie van CO2 in bouwmaterialen, waarvoor we zelfs al met succes een spin-off hielpen lanceren. Anderzijds is er de conversie naar brandstoffen die onze mobiliteit groener kunnen maken, en naar chemicaliën voor de industrie. Wat dat laatste betreft, is er vooral in onze havens nog een enorm potentieel.”
 


 

Wat is jullie link met Cleantech Flanders?

Reyntjens: “Cleantech Flanders gaat verder dan ons werk bij VITO. Deze organisatie is er voor de hele Vlaamse cleantechsector en vervult daar een verbindende rol.”

Snijkers: “Het doel van Cleantech Flanders is om een stevig communicatie- en promotieplatform te zijn voor de ganse sector, in nauwe samenwerking met FIT Agency. We zorgen voor matches en win-winpartnerships tussen grote en kleine Vlaamse bedrijven. Grote bedrijven kunnen hun kleine partners op sleeptouw nemen, terwijl de kleine bedrijven dikwijls innovatieve technologieën aanreiken aan die grote bedrijven.”

“Daarnaast willen we kleine bedrijven helpen in het buitenland. We creëren een dynamiek in het ecosysteem van de Vlaamse cleantech. Met een voet in de internationale cleantechorganisaties en participaties aan beurzen promoten en versterken we de Vlaamse cleantech over de grenzen heen.”