Een gesprek met medeoprichter Koen Vermout.
 

“90% van de globale ecologische inspanningen richt zich op elektriciteit en transport, terwijl 50% van de CO2-emissie gelinkt is aan warmteconsumptie. Ons systeem laat toe om de warmte die met de ultra-efficiënte paraboolspiegels wordt gewonnen rechtstreeks in te zetten in industriële processen. Bovendien kunnen we deze warmte opslaan om te gebruiken wanneer er geen zon is.”

“De ecologische winst zit in het verhoogde rendement aan zonne-energie per m², maar ook in de installatie zelf. We produceren tot driemaal minder CO2 bij de constructie en diverse vormen van veeteelt of landbouw kunnen perfect tussen de beweegbare panelen worden gecultiveerd.”

“Het grote economische potentieel - voor warmte ‘concurreren’ we immers met gas, een goedkope energiebron - zit vooral in de gestandaardiseerde constructies. Onderdelen in grote hoeveelheden aankopen, genereert een gunstig volume-effect.”
 

Wind in de zeilen
 

Ook de Vlaamse overheid was verre van blind voor dit enorme potentieel. “Vlaams minister Tommelein kende ons een aanzienlijke subsidie toe, waarmee we een drietal projecten op gang konden trekken. Een veelzeggende erkenning voor onze doorgedreven missie als ecologisch verantwoorde onderneming.”

“In mei plaatsen we onze installaties in de havens van Antwerpen en Oostende. Wat later volgt het Thorpark in Genk, waar we enkele extra innovaties implementeren in het systeem.”
 

Internationale blik
 

Gezonde ambitie is Azteq niet vreemd, terecht overigens: “Als jong bedrijf met een ambitieuze visie rond ecologisch verantwoord ondernemen, realiseren we ons uiteraard dat klimaatinspanningen niet ophouden bij landsgrenzen. De theorie rond paraboolspiegels en zonne-energie is niet nieuw, maar ons product - met de voordelen die het biedt - is dat wel.”

“Het is dan ook onze bedoeling om deze voorspoedige start door te trekken naar de rest van Europa. We willen bijdragen aan de broodnodige klimaatinspanningen door van dit volledig Belgische kennisproduct een exportproduct te maken dat wezenlijk bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen én tegelijk de waardevolle kenniseconomie van ons land in de verf zet.” In samenwerking met: