Ondanks de grote impact wereldwijd op mens en milieu blijft weervrouw en klimaatexperte Jill Peeters hoopvol over de toekomst.

“Doordat fossiele brandstoffen als olie, gas en steenkool worden verbrand voor het opwekken van energie, worden grote hoeveelheden CO2 uitgestoten in de atmosfeer. Die broeikasgassen houden warmte vast en liggen dus aan de oorzaak van de opwarming van de aarde. De impact op onze aarde is enorm en dat is op z’n minst gezegd problematisch. Weerstoestanden worden extremer, ecosystemen worden aangetast en neerslagpatronen veranderen, regenwouden worden kleiner, gebieden worden droger of krijgen te maken met extreme neerslag, ijskappen smelten, oceanen worden zuurder, koraalriffen verdwijnen en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

 “Tijdens de IJstijd lag de gemiddelde temperatuur ook maar 3 tot 4 graden lager dan nu”

Menselijke activiteit

“De broeikasgassen zitten van nature in de atmosfeer, maar de hoeveelheid stijgt enorm door toedoen van de mens. Sinds de industriële revolutie  gebruiken we fossiele brandstoffen in fabrieken en energiecentrales om energie op te wekken om ons huis te verwarmen of om ons te verplaatsen. Vooral de CO2-uitstoot door de zware industrie, het transport en het verkeer vormen een groot probleem, maar ook de veranderingen in het landgebruik (meer stad, minder bos) hebben een invloed. Als we niet snel ingrijpen, zal tegen het einde van deze eeuw de gemiddelde temperatuur zo’n 3 tot 5 graden hoger liggen. Dat lijkt misschien niet veel, maar tijdens de IJstijd lag de gemiddelde temperatuur ook maar 3 tot 4 graden lager dan nu. Dat zijn omstandigheden waarin geen enkel ecosysteem, zoals we dat nu kennen, kan overleven.”

Inhaalbeweging

“Het goede nieuws is dat we hier niet machteloos op moeten toekijken. Als we de vele rapporten mogen geloven, is het zeker een haalbare kaart om de opwarming van onze aarde te beperken. We hebben de middelen en de kennis, maar willen we iets veranderen, moeten we nú actie ondernemen. Voor sommige mensen is de hele klimaatproblematiek een ver-van-mijn-bed-show, maar 2100 is dichterbij dan het lijkt. We spreken hier over de toekomst van mijn achterkleinkinderen. En om die te vrijwaren, is er nu al een grote inhaalbeweging nodig. Daarvoor hebben we meer dan een Kim Gevaert nodig, misschien eerder een Usain Bolt (lacht)!”

Milieubewust leven

“Technologie en innovatie alleen zijn niet voldoende, we zullen met z’n allen ook efficiënter en milieubewuster moeten leven en werken. Compacter gaan wonen bijvoorbeeld is absoluut zinvol, net zoals investeren in duurzame of groene energie. Ik krijg veel goede moed van initiatieven zoals de ‘40 dagen zonder vlees’. Minder vlees eten is goed voor de mens én het klimaat. Zelfs al doe je maar 5 dagen mee met het initiatief, dan draag je toch je steentje bij.”

Hoopvol

“Ik kijk zo uit naar de dag dat ik een positieve CO2-metingen voor ogen krijg. Ik schrok oprecht bij het zien van de vorige resultaten. Met mijn hand voor mijn mond las ik de cijfers door. Dan besef je dat er nog veel werk aan de winkel is en dat we de trein niet mogen missen. We botsen vaak op weerstand, maar ik blijf hoopvol. Elke inspanning die we kunnen doen, loont.”