Wat houdt Light As A Service precies in?

“Light As A Service (LAAS) staat letterlijk voor verlichting als een dienst. Hierbij ontzorgen we bedrijven en overheden voor een vast maandelijks bedrag. Voor dat bedrag garanderen wij gedurende een vastgelegde periode een comfortabele en energiezuinige verlichting die tegemoet komt aan de behoeften van de klant en die voldoet aan een afgesproken kwaliteitsniveau. De klant moet zich dus nergens iets van aantrekken en hoeft op voorhand ook geen investeringsbedrag opzij te leggen.”
 

Wat is hier zo duurzaam aan?

“In tegenstelling tot klassieke producenten die verlichtingsarmaturen verkopen, blijven wij eigenaar van deze armaturen. Bovendien staan wij gedurende de ganse periode in voor de plaatsing en het onderhoud ervan. We hebben er dus alle baat bij om onze verlichting zo lang mogelijk in de markt te houden. Aan het einde van de contractperiode kan een nieuwe periode worden gestart, waarbij we het bestaande verlichtingssysteem eventueel upgraden. We kunnen de verlichtingsarmaturen ook terugnemen. Deze geven we dan indien mogelijk een tweede of derde leven, of we recycleren ze op een gecontroleerde manier. In die zin is het een opstap naar de circulaire economie, een concept dat we bij ETAP met veel enthousiasme omarmen. We dragen bij aan het verkleinen van de afvalberg en verminderen het gebruik van grondstoffen.”
 

Waarom zetten jullie in op LAAS?

Wij garanderen gedurende een vastgelegde periode een comfortabele en energiezuinige verlichting.

“We doen dit omdat we over de juiste troeven beschikken om kwalitatieve, comfortabele en energiezuinige verlichting te kunnen garanderen. Gedurende ons 70-jarige bestaan hebben we altijd geïnvesteerd in duurzaamheid. Onder duurzaamheid verstaan we dat we de kwaliteit van de verlichting over de gehele levenscyclus willen blijven garanderen. Dankzij dat engagement kunnen wij met vertrouwen Light As A Service aanbieden. We beschikken over de nodige expertise en een grondige kennis van ledtechnologie, waarmee we zowel de ontwikkeling als de productie van verlichting zelf in handen nemen. We controleren dus de volledige keten. Dat maakt dat we verlichting zodanig kunnen ontwerpen dat het onderhoud en upgrades gemakkelijker gemaakt worden. Met al die troeven kunnen we vandaag een grotere meerwaarde realiseren dan bij een gewone verkoop van verlichting.”
 

Hoe ziet u de toekomst?

“De belangstelling voor LAAS neemt alvast toe. We zullen deze dienst dus stap per stap verder uitbouwen en daarbij bekijken of we kunnen uitbreiden naar landen buiten België en Nederland. Ook de terugname van de verlichtingsarmaturen aan het einde van het contract of de levenscyclus zullen we nog verder op punt stellen. Tot slot leveren we lichtregelsystemen waarbij we het gebruik en de werking van onze verlichting kunnen monitoren. De veelheid aan data die we hieruit kunnen afleiden, zal in de toekomst een grote meerwaarde opleveren voor onze klanten. Bovendien vormen deze data een perfecte basis om in de toekomst interessante samenwerkingen uit te bouwen.”