Het ultieme doel is een doorbraak forceren in het kader van de klimaatdoelstellingen. We vroegen hem om meer uitleg.

Wat zijn jullie eisen?                          

We moeten de CO²-uitstoot met 25 à 40% reduceren tegen 2040, en met 80 à 95% tegen 2050. Dit is een doelstelling die België mee voorgesteld heeft, en waarover samen met 19 landen in Cancun een overeenkomst is gesloten dat dit nodig is om onder de gevaarlijke grens van 2°C opwarming tegen 2100 te blijven. Dit is zelfs al vertaald in een roadmap voor België.

Ons land is echter absoluut niet op koers om die ambitieuze doelstellingen te halen. Daarom vragen we een bindende overeenkomst van de overheden met hun burgers om de CO²-uitstoot ieder jaar met 5% te verminderen, zoals het ook staat in hun eigen aanbevelingen. We nodigen alle burgers uit om mee eiser te worden, want het is een ernstig gevaar dat iedere Belg aangaat.

Jullie hebben samengezeten met de bevoegde ministers. Wat waren hun standpunten?

Het standpunt van Vlaanderen was eerder defensief en stelde dat ze al veel deden, op de goede weg waren en zich aan de Europese normen hielden. Het kwam er voor hen op neer dat onze eis onredelijk was. Brussel en Wallonië daarentegen toonden zich eerder bezorgd en waren akkoord dat het niet snel genoeg gaat. Wallonië heeft alvast de juiste ambitieuze doelstellingen en wil 30% minder CO² uitstoten tegen 2020. Ze hebben dit bovendien al decretaal vastgelegd. Verder heeft ook Brussel al ambitieuze maatregelen genomen.

Ondanks de interessante meeting slaagden we er niet in om met alle partijen tot een consensus te komen en hen de nodige verbintenissen te laten aangaan. Het leidde dus niet tot de verhoopte deblokkering, en dus bleef onze rechtszaak nodig.

Jullie rechtszaak steunt op het ‘goede huisvader-principe’. Wat houdt dat in?

Vijf elementen zijn belangrijk. Ten eerste moet er een reëel gevaar zijn, en daarover is er reeds een internationale consensus. Ten tweede moet de overheid op de hoogte zijn van het gevaar. Ook dat is het geval. Ten derde moet het gevaar significant zijn. Opnieuw is het antwoord positief. Een klimaatopwarming van meer dan 2 graden heeft desastreuze gevolgen. De wetenschap zegt dat er geen enkele regio ter wereld is die hierdoor niet negatief beïnvloed zal worden.

De vierde vraag is of onze overheid hierin een rol moet spelen. Dat is inderdaad zo, want de snelheid van de omschakeling die nodig is kan niet zonder een daadkrachtig optreden van de overheid. Ze moet snel beslissingen nemen en regels opleggen om tot het noodzakelijke effect te komen. De laatste vraag is of er significante obstakels zijn die maken dat de overheid niet kan ageren en een excuus heeft om niet meer te doen. We zijn ervan overtuigd dat dit niet het geval is. De bestaande obstakels zijn in het licht van de ernst van de situatie niet sterk genoeg.

We werken nu volop aan de verfijning van deze vijf elementen en zullen op basis daarvan volgende maand een dagvaarding indienen.