We streven in de toekomst immers naar een circulaire economie waarin we secundaire grondstoffen kunnen terugwinnen. Chris Lorquet, CEO van Recytyre, staat stil bij enkele evoluties.

Technologische vooruitgang en nieuwe behoeften

“Vooral het hergebruik van rubber uit afvalbanden in nieuwe banden is een belangrijke evolutie naar de toekomst toe. Binnen vijf à acht jaar zullen de nodige technologieën hiervoor op punt staan. Dit zal ertoe bijdragen dat we in belangrijke mate kunnen afstappen van het aanwenden van nieuwe grondstoffen”, opent Lorquet.

“De vraag blijft voorlopig nog of er dan opnieuw hoog technische banden kunnen uit worden gecreëerd, en of dat nog wel nodig is in 2020 en 2030. De behoeften op het vlak van samenstelling zullen hoe dan ook veranderen.”

Naar een markt van ‘banden als een service’

Lorquet: “Naar alle waarschijnlijk zal de markt evolueren naar ‘banden als een service’, waarbij banden niet langer worden verkocht maar wel verhuurd. Eigenaars van wagens zullen betalen op basis van de periode of het aantal kilometers dat ze die gebruiken. De band blijft daarbij steeds eigendom van de producent, en wanneer de band versleten is, zal die die terugnemen en vervangen door een nieuw exemplaar.”

“Het komt er voor de producenten dan op aan om zich te positioneren als een bedrijf dat via dit systeem een meerwaarde biedt en dus meer doet dan enkel banden verkopen. Voor consumenten kan het alvast een groot voordeel opleveren: in plaats van te moeten investeren in de aankoop van dure banden betalen ze dan per maand een klein bedrag voor zowel het gebruik van de banden als het onderhoud ervan.”

Milieubijdrage wordt verlaagd

“De producenten besteden hun producentenverantwoordelijkheid doorgaans uit aan organisaties zoals Recytyre die de inzameling en verwerking coördineren. De overheden leggen immers strenge doelstellingen op, en die kunnen beter en met minder kosten worden gehaald wanneer men de krachten bundelt. We werken momenteel aan een verlaging van de milieubijdrage hierrond.”

België is koploper

Lorquet: “In 2014 bedroeg de Belgische markt voor banden van alle types 68.000 ton. Er werd echter 74.000 ton gebruikte banden opgehaald. We halen dus zeven à acht procent meer op dan wat er op de markt wordt gebracht. Hiervan verwerkten we 70.000 ton, waarvan 80% opnieuw als materiaal wordt aangewend. Dat is ruim boven de wettelijke doelstelling van 55%.”

“Op het vlak van die materiaalverwerking is België dus een Europese koploper. In verhouding met onze verwerkingscapaciteit is de afzetmarkt voor rubbergranulaat echter nog te klein. Er is nog veel meer potentieel dan de huidige toepassingen.”