Sam Deckmyn van Plan C

Sam Deckmyn van Plan C onderscheidt vijf strategieën naar een circulaire economie.

“We staan wellicht aan het begin van een andere manier van welvaart creëren. De koppeling tussen ecologische en economische winst zorgt voor de wervende kracht van de circulaire economie: duurzaamheid wordt plots een kans, in plaats van iets-van-te-moeten”, aldus Deckmyn.

Gebruik onuitputtelijke grondstoffen

Bij het begin van het proces, nog vooraleer je begint te produceren, denk je best goed na met welke grondstoffen je je producten wil maken. Klassieke materialen (kunststoffen, metalen, chemicaliën,…) zijn vaak gebaseerd op niet-hernieuwbare grondstoffen. Door deze te vervangen door hernieuwbare, gerecycleerde of afbreekbare materialen kan je product al van bij de start voortbouwen op afvalstromen of anticiperen op hoe de gebruikte materialen aan het einde van de levensduur kunnen worden hergebruikt.

Verleng de levensduur van producten

Onze huidige economie is erop gericht om producten zo snel mogelijk te laten verslijten zodat men opnieuw kan verkopen en omzet halen. Er bestaan echter veel succesvolle bedrijfsmodellen die producten net zo lang mogelijk in omloop houden via een modulair ontwerp, herstelmogelijkheden, aanpasbaarheid,…

Van bezit naar gebruik

Bij deze strategie verkopen bedrijven diensten rond een product i.p.v. eigendom over een product. Ze halen dus geen hogere omzet door meer te produceren. Hierbij denken we aan modellen als pay-per-use, leasing, verhuur, delen,… Tal van ingenieuze bedrijven spelen hier vandaag al op in met o.a. verlichting, wasmachines, kleding,…

Valorisatie van reststromen en onbenut potentieel

Deze strategie laat niets onbenut en zet in op het hergebruik van reststromen. Zo kunnen bv. gebruikte gsm’s vermalen worden om er dan alle kostbare metalen terug uit te halen. Dit is letterlijk een goudmijn, want één ton van zulk e-afval levert 100 keer meer goud op dan klassieke mijnen.

Co-creatie en transparantie

De circulaire economie draait om samenwerken en transparantie doorheen de hele keten. Een bedrijf dat kringlopen wil sluiten, zal betere resultaten boeken als het ook andere bedrijven in haar waarde- en toevoerketen betrekt. Daarbij denken we niet enkel aan leveranciers en afnemers, maar ook bedrijven uit andere sectoren die mogelijk waardevolle restmaterialen hebben of hun diensten kunnen bundelen en synchroniseren.

Inspirerende voorbeelden van bedrijven die in België circulair aan de slag gaan vind je alvast hier: http://www.plan-c.eu/nl/cases-in-belgie