Hoe kunnen we de patstelling doorbreken?

Vergelijk het met de introductie van elektrische wagens. Dat ging enorm traag omdat iedereen op elkaar wachtte en excuses zocht om niet zelf de volgende stap te moeten zetten. Gelukkig kwam met Tesla een nieuwe speler in het veld die voor oplossingen zorgde. Dat stimuleerde de andere actoren om ook op de kar te springen. Je hebt altijd nood aan voortrekkers, en dat missen we nog vaak in België. Tesla geeft bovendien haar patenten vrij en kiest daarmee voor samenwerking. We leven vandaag in een wereld waar open innovatie en co-creatie de enige manieren zijn om echt vooruit te raken. Als iedereen op zijn eiland blijft werken, met oogkleppen op, dan kom je bijlange niet zo ver als samen.

Welke rol kan de overheid spelen?

Er zijn al veel goede initiatieven, maar het moet komen van het middenveld. De overheid kan dan wel een kader schetsen, maar ze kan de transitie niet trekken. Het middenveld moet beter leren samenwerken en voluit gaan voor duurzame innovatie. De bouwsector is het voorbije decennium maar weinig veranderd. De wetgeving is hun maximale streefdoel, terwijl het net het minimum zou moeten zijn. Belgische bouwondernemingen zitten nog te vaak achterover en houden vast aan tradities van 10 jaar geleden. Je wil toch niet wachten tot buitenlandse bedrijven op een bepaald moment de lokale spelers komen wegconcurreren omdat die doorheen de jaren te weinig hebben geïnvesteerd?

Met Kamp C willen we als neutrale en onafhankelijke speler de Belgische actoren stimuleren en inspireren om te kiezen voor duurzame innovatie via samenwerking. Met als doel dat alle ideeën en goede voorbeelden die we hier verzamelen uit binnen en buitenland worden opgepikt door de markt en de lokale overheden. We zijn als het ware een spin in het web, die op de hoogte blijft van alles wat er zich in dat web afspeelt en de juiste verbindingen maakt. De wereld om ons heen is in beweging en we kunnen niet langer achterover zitten.

Wat zal ondernemingen overtuigen om de stap te wagen?

Duurzaamheid is niet enkel idealisme, het is ook economisch interessant. Het wordt steeds duidelijker dat eindige grondstoffen niet langer de oplossing zijn en dat we moeten overschakelen naar een circulaire economie. Maar dat kan pas renderen met de juiste visie en de durf om tegen heilige huisjes te schoppen. De grote spelers beschermen immers hun belangen, en die liggen vaak bij een status quo. Er zijn dus heel wat opportuniteiten voor kleine innovatieve spelers, zolang ze maar nu handelen. Er is nood aan pioniers die eerst met hun hoofd tegen de muur durven te botsen, om dan uit te groeien tot een autoriteit binnen hun sector.