Er is nood aan meer samenwerking rond o.a. hongersnood, gezondheid, energie, klimaat, jobs,… zo zegt Sabine Denis van The Shift.

Partnerschappen centraal

“Bedrijven hebben de businessmodellen, maar beschikken vaak niet over de nodige kennis om voldoende impact te creëren. Het middenveld, het verenigingsleven en ngo’s hebben dan weer te weinig kennis van de economie. Ook de overheid kan bepaalde duurzaamheidsdoelen niet realiseren zonder partnerschappen. Samenwerking en co-creatie komen bijgevolg centraal te staan in de duurzame economie en maatschappij”, opent Denis.

Innovatieve en duurzame projecten

“Een winnaar van de Sustainable Partnership Award 2016, Permafungi, kweekt iedere maand 400 kilo paddenstoelen op basis van koffiedik. Dit koffiedik recupereren ze o.a. bij Exki en vermengen ze in de sociale werkplaats La Ferme Nos Pilifs met natuurlijke meststoffen. Zo creëren ze de ideale kweekbodem voor de paddenstoelen. Het is dus een zeer goed voorbeeld van cross-sectorale samenwerking én van een circulaire economie. De reststoffen van het ene bedrijf worden hergebruikt voor het product van het andere.”

Denis: “Een andere ecologische samenwerking  gebeurt tussen Elia en enkele ngo’s. De grond onder de hoogspanningsnetten wordt daarbij gebruikt om lokale landbouwketens te promoten. Elia is tevreden dat er iets nuttig leeft onder hun hoogspanningsnetten en dat ze veilig zijn, terwijl de boeren hun gronden zo op een goedkope manier kunnen onderhouden.”

“Zo zijn er nog tal van projecten, zoals een samenwerking tussen een humanitaire organisatie en een fabrikant van prefab huizen om onderdak te geven aan daklozen. Een ander voorbeeld is Babylone bier, dat gebrouwen wordt met niet verkocht brood van Delhaize. Ook hier worden reststoffen weer gebruikt als grondstof voor een nieuw product”, aldus Denis

Naar een schaalvergroting

“Er komen dus heel wat mooie en innovatieve samenwerkingsprojecten tot stand. Een volgende stap voor veel van deze eerder kleine projecten is schaalvergroting. Daarvoor moeten ze uiteraard wel de grote consumentenmassa meekrijgen in hun verhaal, en niet enkel de early birds”, besluit Denis.