De actuele overvloed aan “groene labels” maakt het immers moeilijk om in te schatten in hoeverre producten effectief goed scoren op milieuvlak. Vorig jaar werd daarom een nieuw KB gepubliceerd dat producenten verplicht om milieu-boodschappen op producten enkel nog te baseren op geregistreerde milieuprestatieverklaringen. Deze maatregel moet voortaan greenwashing tegengaan en het gebruik van duurzame producten in de bouw stimuleren.

Een milieuprestatieverklaring is een samenvatting van de levenscyclusanalyse (LCA) van een product en geeft dus informatie over de milieu-impact ervan (bv. impact op klimaatopwarming, uitputting van grondstoffen …). De methode om deze milieu-impact te berekenen is Europees vastgelegd. Gyproc publiceerde als één van de eerste in België de milieuprestatieverklaringen voor zijn gipskartonplaten en communiceert zo op een transparante manier over de milieu-impact van zijn producten. De documentatie wordt begin april ook aangeleverd bij de nieuwe federale online databank voor milieuprestatieverklaringen.