Al sinds de jaren 90 wordt gft- en groenafval selectief ingezameld en verwerkt in Vlaanderen. De zuiverheid van het afval is een essentiële voorwaarde om het correct te kunnen verwerken. Daarvoor moeten we dus sorteren aan de bron en daar kan jij thuis voor zorgen. Plastic, glas of blik? Het hoort niet bij het gft- of groenafval.

Gesloten kringloop

Verontreinigingen belemmeren niet alleen het verwerkingsproces, maar ook het sluiten van de biologische kringloop. De waardevolle afvalstromen worden na de inzameling immers omgezet tot organische meststoffen of bodemverbeterende middelen. Maar het is enkel met zuivere afvalstoffen dat er kwaliteitsvolle compost en digestaat (vergiste meststof) in omloop gebracht kunnen worden. Het resultaat van dat proces is een gesloten biologische kringloop, wat goed is voor het milieu.

Jij kan ook thuis de kringloop sluiten. Door snoeihout te verwerken in een vlechtwerk, een nieuw gerecht te maken van etensrestjes, of door tuinafval te composteren. Geef de voorkeur aan lokaal en duurzaam geproduceerde compost en digestaat voor je tuin en bloembakken. Ze bevorderen de bodemgezondheid én de plantengroei.

Klimaatdoelstellingen

Het sluiten van de biologische kringloop levert ook een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, denk maar aan de productie van groene stroom. Maar ook door compost en digestaat te gebruiken, bespaar je op de ontginning van eindige grondstoffen zoals veen (in potgrond) en fosforerts (in minerale meststof), wat de uitstoot van broeikasgassen sterk reduceert. De compostering en vergisting in Vlaanderen heeft het potentieel om één miljoen ton CO2-equivalenten te besparen. Dat komt overeen met de uitstoot van 660.000 auto’s per jaar.

 

 

 

In samenwerking met Vlaco vzw