Een gezonde bodem is de basis van elke tuin. Planten willen steun, voedsel, water en zuurstof via hun wortels aangereikt krijgen. Door uw tuinbodem te verzorgen, komen uw planten elk seizoen met gemak door, zelfs de strengste winter.

De diagnose van de bodemtoestand stellen, is niet eenvoudig. Een bodem ademt, leeft, evolueert, beïnvloedt en ondervindt. Veel eigenschappen van een bodem zijn een gevolg van interacties van chemische, fysische en biologische oorsprong. Er is geen ‘belangrijkste’ eigenschap, want zoals het woord ‘interactie’ aangeeft: alles staat met elkaar in verbinding. Een aantal eigenschappen springen echter wel in het oog.

Waterhuishouding

Een eerste aspect is de waterhuishouding van de bodem. Overvloedige regenval moet in de winter zo snel mogelijk afvloeien naar de diepere lagen om bevriezing van de wortels te voorkomen. Een luchtige bodemstructuur met een juiste verhouding tussen micro-en macroporiën beschermt het evenwicht tussen zuurstof en water en geeft wortels ruimte om te groeien. Daardoor zal tijdens een regenbui de bodem minder gemakkelijk dichtslaan (drainage en lucht in de bodem blijven in orde) of wegvloeien (erosie treedt niet op).

Daarnaast voorkomt een evenwichtig en rijk bodemleven dat ziekteverwekkende bodemorganismen de overhand krijgen in winterse omstandigheden en zo de planten aantasten.

Humus

Een derde belangrijke eigenschap is het organisch stofgehalte van een bodem. In de volksmond ook vaak humus genoemd. Veel humus is de sleutel tot een gezonde bodem. Organische stof bestaat uit levende organismen (plantenwortels, bodemorganismen,…), vers, onverteerd organisch materiaal (plantenafval, mest, dode bodemorganismen, …) en verteerd organisch materiaal (humus). In een gezonde bodem komt slechts 2 tot 5% organische stof voor (zie grafiek). Dit is een kleine fractie, maar zeer belangrijk voor tal van vitale bodemfuncties. Organische stof is de ‘lijm’ die bodemdeeltjes samenkleeft tot bodemaggregaten en die deze op hun beurt samenkleeft tot een bodemstructuur.

GFT-afval

Het groenafval of het GFT-afval dat u aan de deur zet, wordt naar een professionele compostering gebracht. Daar wordt dit afval gecomposteerd. Om alle onkruidzaden en plantenziektes te doden, wordt het biologische proces ‘beheerst’ door de zuurstoftoevoer, het vochtgehalte en de temperatuur te variëren. Na een bepaalde tijd ontstaat dan een milieuvriendelijk en duurzaam recyclageproduct: compost. Organische stof wordt afgebroken in de bodem, dus jaarlijks aanvullen is nodig om het gehalte op peil te houden of te verhogen.