In de zoektocht naar een duurzamere landbouw kijken boeren steeds vaker naar voedingssupplementen om hun veestapel gezond te houden. Wat zijn de voordelen hiervan?

Minder medicatie

Ongetwijfeld het belangrijkste pluspunt. Wereldwijd is het toedienen van (te) veel antibiotica aan rund- en melkvee immers een groot probleem. Bij dieren met stress of een onevenwichtig dieet wordt het vaak zelfs preventief toegediend. Iets om ons zorgen over te maken nu er steeds vaker resistente bacteriën opduiken. Veel van die medicatie kan gewoon geschrapt worden door het gebruik van de juiste voedingssupplementen.

Gezondere dieren

In industriële landbouwbedrijven waar de nadruk op productiviteit ligt, is de voeding afgestemd op rendement. Dit bezorgt de dieren vaak stress en verzwakt hun weerstand, waardoor er weer medicatie nodig is. Terwijl dieren met een evenwichtig dieet en de juiste voedingssupplementen perfect in staat zijn om het hoofd te bieden aan beginnende infecties.

Duurzame toekomst

In een duurzamere rund- en melkveehouderij zijn voedingssupplementen een belangrijk aspect. Als we willen vermijden dat massa’s bacteriën resistent worden tegen antibiotica en we gezondere dieren willen die langer productiever blijven. Zo krijgen we meer duurzame vlees- en melkproducten op ons bord.