Meer uitleg door Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.
 

De klimaatopwarming betekent voor landbouwers dat ze moeten leren omgaan met steeds meer extreme weersomstandigheden, zoals bijvoorbeeld de huidige periode van droogte. De sector heeft er dan ook alle belang bij dat de klimaatafspraken uit Parijs worden nagekomen. Zelf legt de Vlaamse land- en tuinbouwsector alvast een positief rapport voor als het gaat over zijn klimaatinspanningen. Enkele voorbeelden:
 

  • Boeikasemissies

Zo is de Vlaamse landbouw beduidend properder dan landbouw elders in de wereld. Onze sector is verantwoordelijk voor 8% van de Vlaamse broeikasgasemissies, terwijl landbouw wereldwijd verantwoordelijk is voor 24% van die uitstoot. Tussen 1990 en 2015 verminderde de uitstoot van broeikasgassen door de Vlaamse land- en tuinbouw met 24%. De totale uitstoot in Vlaanderen daalde tussen dezelfde periode met slechts 12%. Landbouw scoort dus beter dan de andere sectoren.
 

  • Hernieuwbare energie

Een groot aandeel van onze bedrijven produceert ook hernieuwbare groene energie. Op veel stallen en loodsen liggen zonnepanelen en op heel wat veebedrijven staat een vergister die van mest groene energie maakt. De Vlaamse land- en tuinbouwsector produceert zo hernieuwbare elektriciteit voor minstens 7.500 families.
 

  • Warmtekrachtkoppeling

Daarnaast maakt de glastuinbouw zeer efficiënt gebruik van brandstoffen door warmtekrachtkoppeling. Met het verwarmen van serres worden niet alleen lekkere groenten gekweekt, maar wordt er tegelijk ook elektriciteit geproduceerd die door gezinnen wordt gebruikt. Hierdoor blijft het elektriciteitsnet in evenwicht en kunnen stroompannes voorkomen worden.
 

  • Dierlijke eiwitten

Varkens, kippen en koeien zetten restproducten die niet geschikt zijn als voedsel voor de mens om in hoogwaardige eiwitten die wel geschikt zijn voor consumptie. Bij een volledig plantaardig dieet blijven deze reststromen onbenut voor menselijke consumptie en stijgt de nodige landbouwoppervlakte.
 

  • Biomassa

Tot slot dragen landbouwers bij tot de productie van biomassa nodig om onze volledige economie duurzamer te maken, denk bijvoorbeeld aan groene chemie. Weilanden leggen koolstof uit de lucht vast en slaan die op. Onder grasland wordt bijvoorbeeld evenveel koolstof opgeslagen als onder bos.
 

Dubbele opdracht

Wij verminderen dus stelselmatig onze klimaatimpact. Desondanks is de impact van de klimaatverandering op onze sector onmiskenbaar en moeten we ons dus wapenen tegen onder meer die extreme weersomstandigheden. We staan dus voor een dubbele opdracht: onze klimaatimpact verder verminderen én tegelijk onze productie meer klimaatbestendig maken. Wij nemen de handschoen op. Hierbij dan ook de oproep naar andere sectoren om ook hun engagement naar het reduceren van broeikasgassen na te komen.