Stroomlijnen procedures

Dankzij het stroomlijnen van de procedures moeten land- en tuinbouwers binnenkort maar één aanvraag indienen voor het realiseren van een nieuw project. In het verleden was er bijvoorbeeld voor de bouw van een nieuwe serre, een stal of bewaarloods steeds een bouwvergunning én een milieuvergunning nodig. Vanaf 23 februari 2017 zal één vergunningsaanvraag volstaan.

Eén beslissing

Na de aanvraag is er slechts één openbaar onderzoek en er zal één adviesronde volgen. Vervolgens neemt de overheid één beslissing. De afgeleverde vergunning is in de meeste gevallen van onbepaalde duur. Dit geldt ook voor de milieuaspecten.

Geen afbreuk aan bescherming mens en leefmilieu

Bij het opstellen van deze nieuwe procedure rezen er bezorgdheden rond het permanente karakter van de vergunningen. Belangrijk is dat er bij het toekennen ervan geen afbreuk gedaan wordt aan de bescherming van het leefmilieu. In het kader van omgevingsvergunningen met milieuhinderlijke activiteiten is daarom voorzien dat er een bijstelling kan gebeuren van de vergunning. Zo kunnen de land- en tuinbouwers gebruik maken van een minder ingewikkelde procedure zonder dat het leefmilieu eronder lijdt.