Als Vlaams minister van Landbouw heb ik 2018 uitgeroepen tot ‘jaar van de data in de Vlaamse land- en tuinbouw’. Onze land- en tuinbouwers gebruiken vandaag steeds meer hoogtechnologische data-based toepassingen op hun bedrijf: sensoren die elk dier in de kudde individueel opvolgen, satellieten die automatisch herkennen in welk groeistadium een veld zich bevindt, drones die precisiebemesting toelaten, melk- en voederrobotten, GPS-gestuurde tractoren, … .

 

Vele voordelen
 

Smart digital farming of het intelligent gebruiken van data leidt tot een verdere verduurzaming van de Vlaamse land- en tuinbouw. Als de landbouwer een perceel beter kan opvolgen, kan hij gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gerichter gebruiken via precisielandbouw en dat draagt positief bij aan zowel het milieu, de natuur als de economische bedrijfsprestaties. Als een veehouder door sensoren sneller ziektes bij zijn dieren kan opsporen, verhoogt hij het welzijn van zijn dieren. Het zijn maar twee voorbeelden van de vele voordelen die data in de landbouw en smart digital farming kunnen opleveren.

 

Meer dan de helft doet al mee
 

Bestaat er interesse binnen de Vlaamse land- en tuinbouw voor deze nieuwe technologieën? Zeker, dat bewijst een studie van het Departement Landbouw en Visserij van vorig jaar. Meer dan de helft van de Vlaamse land- en tuinbouwers past precisielandbouw toe op zijn bedrijf of wil dit binnen de vijf jaar doen. In de sectoren akkerbouw, varkens, pluimvee en melkvee gaat het zelfs om meer dan twee op de drie landbouwers. Want zo kunnen ze nauwkeuriger werken en krijgen ze een beter inzicht in de technische resultaten, maar besparen ze ook tijd!
 

Nood aan data
 

Een groot deel van onze Vlaamse land- en tuinbouwers is al overtuigd van het gebruik van data in de landbouw en smart digital farming. Ook vanuit het beleid en het onderzoek volgen we deze ontwikkelingen op. Want er blijft nood aan meer data en een overkoepelende data managementsystemen die verschillende datastromen met elkaar kunnen combineren. Er is dus nog werk aan de winkel, maar ik ben alvast overtuigd van de meerwaarde. Hopelijk bent u dat als burger en consument ook.