1. Ecologie

In het bos leven tal van inheemse planten en dieren. Het is de ruimte waar de biologische diversiteit het best vertegenwoordigd is. Er worden allerlei inspanningen gedaan om deze diversiteit te beschermen, getuige de natuurreservaten,bosreservaten en natuurparken die België rijk is. Naast zijn rol in de biologische diversiteit heeft het bos nog een ecologische invloed op het leefmilieu als regulator van het mondiale, regionale en lokale klimaat. Het speelt een belangrijke rol in het bestrijden van het broeikaseffect omdat bomen CO2 opnemen.

2. Economie

België produceert 40% van zijn behoeften en importeert de overige 60%. De houtsector bestaat uit ongeveer 3.200 ondernemingen, die ongeveer 40.000 werknemers tellen.

3. Sociaal

Bossen zijn een ideale omgeving om je te ontspannen, tot bezinning te komen en je goed te voelen. Meer dan drie miljoen bezoekers trekken regelmatig naar de Belgische bossen. Veel Belgen beschouwen de bossen ook als een stuk nationaal erfgoed. De ontwikkeling van jacht en visvangst vormt eveneens een specifiek aspect van het toeristische gebruik van deze natuurruimten en is bovendien een middel om in contact te komen met de natuur.