Na wat research kwam ze bij de Vlaamse Vaarschool terecht die op verschillende locaties in Vlaanderen praktijk- en theorieopleidingen aanbiedt voor zowel het ‘Stuurbrevet’ als het ‘Yachtman’ brevet.

Waarom heb je beslist om deze opleiding te volgen?

Ik zeil al sinds mijn kindertijd. Nu we zelf kinderen hebben -die alle vier zeilen- willen mijn man en ik een andere manier van reizen ontdekken: namelijk een rondreis met een huurjacht. We willen via het water nieuwe plekken ontdekken en onze eigen route afleggen.

Om dit avontuur met een veilig gevoel te realiseren bleek dat we best een cursus ‘Yachtman’ volgden. Dat is een iets langere opleiding dan die voor het Stuurbrevet, maar is zeker voor zeilers een meerwaarde. Dit zou ons in staat stellen ons internationaal geldend vaarbewijs, het ICC, te verwerven. Dat is een noodzakelijke licentie om als schipper een jacht te mogen huren.

Welke stappen moest je doorlopen?

De praktijkopleiding Kustvaart 1 legden we reeds vorige zomer af bij de Vlaamse Vaarschool in Nieuwpoort. Gedurende 5 dagen werden we op zee opgeleid tot een volwaardig bemanningslid. In het najaar volgde ik samen met mijn man de theoretische opleiding Yachtman. Deze bestond uit 15 avonden van telkens drie lesuren.

We leerden heel wat over navigatie, het maritiem milieu en meer bepaald interessante weerkundige inzichten, het herkennen van diverse golven en stromingen, de vele reglementen en wetgeving rond het varen, de juiste terminologie van de vaartuigen en een basiskennis scheepsmotoren. Tenslotte kregen we ook een onontbeerlijke opleiding veiligheid, EHBO en communicatie op zee.

Kort na de cursus legden we het theoretische examen af. Dat leek ons het best, omdat alle stof toen nog vers in ons hoofd zat. Het examen werd afgenomen door de FOD mobiliteit en vervoer. Nu willen wij vervolgens in het voorjaar nog de praktijkopleiding Kustvaart 2 volgen om nog beter te leren navigeren en de verantwoordelijkheid te kunnen nemen als schipper.

Wat vond je het moeilijkste aspect tot dusver?

Het moeilijkste vond ik het navigeren. Je moet een goed inzicht verwerven om het effectief in de praktijk te kunnen toepassen. De wetgeving en reglementen vergden een aantal dagen studietijd. En misschien het belangrijkste dat we geleerd hebben: een veilige vaart veronderstelt ‘goed zeemanschap’!