Alex Lorette, Director Enterprise Telco Solutions bij Proximus, legt uit.

Mobiliteit

Studies tonen aan dat in Europa slechts 17% van de burgers het openbaar vervoer gebruikt. Dit zorgt logischerwijs voor heel wat files en dus economisch verlies. Bovendien verwachten burgers van hun steden en gemeenten dat de infrastructuur beter en efficiënter werkt om zo de levenskwaliteit en productiviteit te verhogen.

Op het vlak van mobiliteit zijn er dankzij ICT heel wat specifieke oplossingen mogelijk om te komen tot een beter traffic management systeem. Niet enkel onze wegen, ook parkings kunnen we op die manier ‘slimmer’ maken. Lokale overheden moeten echter ook werken met beperkte middelen. Modernisatie kan in dit kader zorgen voor meer efficiëntie en optimalisatie, en zo kosten uitsparen.

Duurzaamheid

Onze steden en gemeenten worden geconfronteerd met grote uitdagingen op het vlak van milieu. De EU wil dat tegen 2020 o.a. 20% minder CO2 wordt uitgestoten en 20% van onze energievoorziening hernieuwbaar is.

Op het vlak van energie en milieubeheer is er een essentiële rol weggelegd voor sensoren en het ‘internet der dingen’. Doordat die apparaten en sensoren onderling communiceren via het internet en autonoom beslissingen kunnen nemen, zullen we bv. komen tot slimme gebouwen, een slim energiebeheer en een slimme vuilnisophaling.

Ten slotte is ook afvalbeheer een belangrijk agendapunt. Ieder Belg produceert per jaar een halve ton afval. Als we die stroom efficiënter kunnen beheren is dit uiteraard beter voor de maatschappij.

Veiligheid

In het kader van de veiligheid kunnen we via ANPR (automatische kentekenplaatherkenning) komen tot een snellere identificatie en een betere opvolging van voertuigen. Die camera’s controleren niet enkel op snelheid om de veiligheid op de baan te verhogen, maar doen ook proactief aan verkeersmonitoring. Zo worden files en ongevallen sneller geïdentificeerd en kan de wegbeheerder er meteen op inspelen door de signalisatie en snelheidslimiet aan te passen.

De voordelen zijn dus zowel preventief als repressief. Zo zijn er in de uitgeruste zones sinds de invoering 72% minder snelheidsovertredingen begaan, is de CO2-uitstoot aanzienlijk gedaald en gebeuren er beduidend minder ongevallen. Bovendien kan de politie proactief optreden tegen bv. gezochte voertuigen.