Maar hoe moet je zo’n ‘greenspot’ inrichten en onderhouden? Greenspot geeft enkele tips:

  • Een bloemenweide is zeer nuttig voor bijen en dagvlinders.
  • Gebruik bloeiende struiken, die zijn aantrekkelijk voor insecten.
  • Een natuurlijke poel zorgt voor een leefgebied voor kikkers, salamanders en libellen.
  • Houtstapels zijn ideale schuiloorden voor egels en kevers.
  • Ook muurtjes van gestapelde stenen zijn voor heel wat  diersoorten een prima woonplaats.
  • Leg niet teveel gazon aan. Zorg dat je tuin een ruime diversiteit aan plantensoorten bevat.
  • Gebruik bij voorkeur inheemse planten.
  • Voorzie nestkasten voor vogels en zelfs voor vleermuizen.
  • Gebruik voor het onderhoud geen sproeistoffen en kunstmeststoffen. Een ecologische inrichting en beheer kan immers het verschil maken tussen een tuin met minder dan 30 diersoorten en een met meer dan 100 soorten.
  • Ten slotte is het best om je groenafval ter plaatse te verwerken.