Eén van de grootste oorzaken van deze ontbossing is de wijziging in landgebruik, heel wat bossen wijken namelijk voor landbouwtoepassingen.

Natuurbehoud

Het brede publiek hecht al geruime tijd veel belang aan natuurbehoud. De mensen zijn steeds meer gesteld op een gezond ecosysteem en worden alsmaar gevoeliger voor het thema. De consumenten gaan, naast het financiële plaatje, ook rekening houden met de impact die hun aankoop heeft op het milieu. Hout is populair en deze populariteit blijft stijgen. Het is zeer gegeerd als bouw- en decoratiemateriaal en de hoge energieprijs zorgt uiteraard ook voor een stijging van het houtgebruik om zich te verwarmen. Bovendien consumeren we nog meer papier dan vroeger. De komst van nieuwe technologieën heeft ons papierverbruik niet doen dalen, integendeel zelfs.

Hernieuwbaar

Mediaberichten over ontbossing zorgen ervoor dat de consument zich schuldig voelt bij het verbruiken van hout. Toch blijft dit hét hernieuwbare materiaal bij uitstek. Het is dan ook geen oplossing om naar minder milieuvriendelijke materialen zoals bijvoorbeeld plastic, PVC, staal, beton en aluminium te grijpen. Zo vergt bijvoorbeeld voor een gelijk volume de productie van hout vier keer minder energie dan de productie van beton, zestig keer minder energie dan de productie van staal en maar liefst honderddertig keer minder energie dan de productie van aluminium.

Fout gebruik

Milieuverenigingen hielden in de jaren 80 reeds een boycot tegen hout omdat ze

van mening waren dat als we minder hout zouden gebruiken, de tropische bossen niet meer zouden verdwijnen. Maar deze redenering bleek niet te kloppen. Niet het gebruik van het bos, maar wel het fout gebruik ervan zorgt voor de teloorgang. Boscertificatie toont dat het ook anders kan, namelijk via duurzaam bosbeheer. We leven in een maatschappij waarin het niet meer voldoet dat een houtproducent beweert dat hij zijn bos goed beheert, mensen willen ook bewijzen zien. Certificatie is een procedure waarbij een onafhankelijke derde waarborgt dat een product of een dienst is ‘gerealiseerd’ volgens strikte voorschriften. Wie de bossen goed beheert, wordt beloond voor zijn inspanningen, en kan ‘gelabeld’ hout aanbieden.

De openbare diensten, zoals de federale en gewestelijke overheden en de steden en gemeenten schrijven steeds meer producten voor die hun herkomst hebben in duurzaam beheerde bossen. Maar ook de consument moet zich meer en meer bewust worden van zijn aankopen en verantwoord consumeren. Dit kan bijvoorbeeld door producten te kopen die een certificatielabel voor duurzaam bosbeheer dragen.

Geen kwaliteitsgarantie

Het doel van boscertificatie is duurzaam bosbeheer te verbeteren via een vrijwillig proces van voortdurende verbetering. Boscertificatie geeft geen garanties over de kwaliteit van het hout, maar bevordert en waarborgt een milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch leefbaar bosbeheer. Boscertificatie biedt de klant de schriftelijke garantie dat zijn aankoopbeslissing verantwoordelijke bosbouw ondersteunt.