Katrien Desrumaux,
Partnership manager Be Planet

© Foto: Robin Van Raemdonck

 

De Babytheek

“De Babytheek is een voorbeeld van de deeleconomie. Het zal worden gelanceerd door de vzw Netwerk Bewust Verbruiken, die mensen wil inspireren en activeren om een eenvoudige en duurzame levensstijl aan te houden, en eerder te gaan denken in termen van delen in plaats van bezitten. De Babytheek is een platform voor burgers die babyspullen willen uitlenen voor kinderen tot één jaar oud. In die periode moeten ouders immers heel wat spullen aankopen die ze maar voor korte duur nodig hebben. Een soort bibliotheek om deze babyspullen onder elkaar uit te lenen heeft dus een enorm ecologisch en economisch potentieel.”

“Dit deelsysteem is trouwens niet enkel een initiatief dat goed is voor het milieu. Het bevordert ook de sociale cohesie omdat het fungeert als een ontmoetingsplaats waar mensen in contact komen met hun buren. Daarnaast richt het initiatief zich ook op kansengroepen, zodat zij op een laagdrempelige manier toegang krijgen tot babyspullen. Het eerste pilootproject zal worden gelanceerd in Brussel i.s.m. met Gemeenschapscentrum Elzenhof in Elsene. We zijn hiervoor nog op zoek naar partners, en dit op alle mogelijke vlakken: financiële middelen, logistiek, IT, materialen, babyspullen, enz.”

 

To Bee or Not to Bee

“Dit is een project van de Wilrijkse vzw Buiten Gewoon Grondig, die de burger wil betrekken bij de aanleg van een stuk natuur en zo samenwerken aan een duurzame toekomst voor mens, dier en natuur. Het idee is om een terrein van 6.000 vierkante meter in te richten als een bijen- en insectenparadijs, en dat met een dubbel doel: mensen verenigen en de toekomst van bijen verzekeren.”

“Er wordt gekozen voor een gevarieerde mix van planten, zodat bijen er het hele jaar door voedsel vinden en de weide een magneet wordt voor een brede waaier aan insecten. Op het terrein voorziet Buiten Gewoon Grondig ook de aanleg van moestuintjes waar mensen pesticidevrij kunnen tuinieren. Om het project nog een extra dimensie te geven plant de vzw educatieve activiteiten die de rol en de impact van bijen toelichten en mensen leren hoe ze pesticidevrij kunnen tuinieren.”

“Om het project op te starten, zoekt de vzw de nodige financiële middelen voor de aankoop van bloemenzaad, struiken, hout voor het bouwen van insectenhotels en bijenkasten en voor de aanleg van de volkstuinen.”

 

Steun Be Planet en haar projecten: www.beplanet.be