1. Recyclagepremie

Deze premie stimuleert de recyclage van kunststof en houten bedrijfsmatig verpakkingsafval. Per ton van dit ingezameld gerecycleerd materiaal ontvangt een bedrijf een vast bedrag. De premie voor kunststof bedraagt 35 euro per ton gerecycleerde kunststof. Voor hout is dit 10 euro per ton gerecycleerd hout. De premie voor hout geldt enkel indien het vermalen wordt tot grondstof voor de vervaardiging van spaanplaten, voor compostering of voor bodembedekking.

2. Containerpremies

De containerpremies stimuleren het sorteren van afval via een vaste compensatie voor het huren van containers. Het bedrag varieert naargelang het type container, gaande van 20 euro per jaar tot 100 euro per jaar. Het is enkel geldig voor bedrijfsmatig verpakkingsafval dat op Belgisch grondgebied gegenereerd wordt en in selectieve containers wordt aangeboden aan een erkende ophaler voor recyclage. De container moet hiervoor minstens 70% bedrijfsmatig verpakkingsafval bevatten.

3. Startforfait

Ondernemingen die voor het eerst een rolcontainer plaatsen voor de selectieve inzameling van papieren en kartonnen verpakkingsafval maken aanspraak op een extra eenmalige premie van 100 euro, bovenop de containerpremie. Om van die premie te genieten moet het bedrijf wel in orde zijn met de wetgeving i.v.m. verpakkingen.