David Leyssens, network director bij The Shift, licht toe.
 

"Deze nieuwe hoekstenen zorgen voor een interessante evolutie. Door samenwerking zijn er namelijk meer gerichte oplossingen mogelijk voor actuele en dringende maatschappelijke uitdagingen. In 2015 werd een wereldwijde afspraak gemaakt rond de duurzaamheidsdoelstellingen tegen 2030. De ‘17 Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties zorgen zo voor een bredere kijk op MVO. Bedrijven, het middenveld en de overheid beseffen nu eens te meer dat ze samen - via partnerships - met oplossingen moeten komen voor maatschappelijke problemen rond bijvoorbeeld het klimaat, armoedebestrijding, gezondheid, enz. Met The Shift willen we daarom Belgische organisaties met een engagement rond duurzaamheid samenbrengen om dat idee van partnerships concreet te maken. Het voorbije jaar merkten we hierrond interessante evoluties op."

                                                                     

Multipartijenpartnerships
 

"In België is een verschuiving merkbaar naar partnerships waarbij een grote groep ondernemingen samen met maatschappelijke organisaties en het beleid een gezamelijke impact willen bereiken. Deze ‘multipartijenpartnerships’ zijn behoorlijk complex om te organiseren, maar als het lukt, bieden ze wel een fantastische mogelijkheid om de inspanning van organisaties te bundelen en zo tot grootschalige duurzame oplossingen te komen."

"Een mooi voorbeeld is de ‘Green Deal Gedeelde Mobiliteit’. Bedrijven die willen inzetten op duurzame mobiliteit sluiten een partnership met steden en gemeenten, het middenveld, verzekeringsmaatschappijen, software ontwikkelaars, enz. Een multipartijenpartnership dus om dieper met de voeten in de aarde te staan, meer voeling met de doelgroep te krijgen en dus een grotere maatschappelijke impact te genereren rond auto- of fietsdelen in ons land. Het is door koplopers samen te brengen die geloven in de shift van bezit naar gebruik van mobiliteitsvormen dat verandering zichtbaar wordt."

 

Sustainable Partnerships Award
 

"Op 6 december organiseerde The Shift voor de derde maal de ‘Sustainable Partnerships Award’. Maar liefst 54 succesvolle Belgische partnerships rond duurzaamheid werden beoordeeld. Het gaf inzichten over hoe het in ons land gesteld is met samenwerking rond maatschappelijke thema’s. Tijdens de vorige editie spitsten veel projecten zich toe op het milieu, maar dit jaar waren er talrijke projecten rond de actuele thema’s voedselverspilling en migratie. Neem nu als voorbeeld de winnaar ‘Voedsel voor de Toekomst’, een internationaal project waarbij vijf partners samen met jongeren zoeken naar producten om de groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Het is een partnerschap uit actoren op alle niveau’s van de keten. Nationaal winnaar ‘Foodsavers Gent’ werkt met veel verschillende partners samen om voedseloverschotten via een logistiek platform op te halen en te herverdelen aan sociale organisaties. Rond migratie boden ‘Height Potentials en Social Impact Bond’ een innovatief antwoord op het huidige probleem om vluchtelingen in onze samenleving te integreren."

 

Belang van impactmeting
 

"Maar hoe dragen deze partnerships nu bij tot de verwezenlijking van de ‘Sustainable Development Goals’? Die kennis vergaren, is de volgende stap. Alleen staat complexiteit soms in de weg. Toch is het belangrijk om niet alleen samen te werken, maar ook de impact ervan te meten. Het hoeven geen harde parameters te zijn, maar wel duidelijke doelen die bepalen hoe groot of klein het succes is van een partnership. Als we oog hebben voor de verbeterpunten, kunnen we een groter verschil maken. En het liefst samen."