“Vroeger werden de meeste opleidingen ‘off the job’ aangeboden,” zegt Bert Boone, dagelijks bestuurder bij de Werkplekarchitecten. “Wij focussen volledig op leren via jobs op de werkvloer.”
 

De Werkplekarchitecten hebben als doel om werkvloeren open te stellen voor stages als een nieuwe rekruteringsvorm. Daarmee richten ze zich vooral op werkzoekenden die om uiteenlopende redenen minder makkelijk aan een job geraken: brugjongeren, langdurig werklozen, mensen met een arbeidsbeperking, … Via stages kunnen ze ervaring opdoen en een bedrijf beter leren kennen.

Bedrijven die zich inschakelen in het systeem, krijgen een referentiebewijs van ‘inclusief ondernemer’. “Ons certificaat is uitdrukkelijk gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN, zoals armoedebestrijding, gelijke onderwijskansen, degelijk werk en de vermindering van ongelijkheid”, zo benadrukt Boone. Inmiddels hebben 578 ondernemers uit 212 gemeenten het attest gekregen.

 

Win-winsituatie
 

De focus van de Werkplekarchitecten ligt dus op arbeidsinschakeling: de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. Boone: “In opdracht van de VDAB zorgen we voor een intensieve begeleiding. Onze stageformules kosten de ondernemers niets, behalve energie!”

Volgens Boone biedt het systeem van de Werkplekarchitecten niets dan voordelen: “Wij werken een opleidingsplan uit dat volledig op basis van de job zelf wordt ingevuld. In een economie die opnieuw aantrekt zien bedrijven het volume beschikbare arbeidskrachten alsmaar dalen, zodat dit systeem een win-winsituatie inhoudt.”