Als we willen dat onze kinderen ook nog een mooie toekomst hebben, moeten we met z’n allen anders gaan leven, consumeren en produceren. Jong en oud zullen hun steentje moeten bijdragen. De uitdagingen waarvoor we staan, zijn zo groot dat ze niet enkel door politici, activitisten of bedrijven kunnen worden opgelost. Het antwoord ligt in samenwerking, over de grenzen heen. Daarom hebben we in juni 2015 The Shift opgericht, een unieke ontmoetingsplaats voor duurzaamheid. MVO-koplopers gaan op zoek naar nieuwe businessmodellen en nieuwe vormen van samenwerking die beter aansluiten bij onze veranderende samenleving.

Ook jongeren laten hun stem horen. Er staat immers een nieuwe generatie klaar, die mee voor de overgang naar een betere toekomst wil zorgen. De jonge changemakers van ‘Generation T’ of ‘Generation Transition’ durven de zaken anders aan te pakken en inspireren anderen met hun frisse kijk.

17 Duurzaamheiddoelstellingen

De 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties zorgen voor een gemeenschappelijke agenda die wordt gedeeld door bedrijven, het middenveld en de overheid. Ze leggen 17 globale prioriteiten vast, zoals klimaat, armoedebestrijding, gezondheid, eerlijke voeding of duurzame energie. Problemen die enkel door samenwerking kunnen worden opgelost. Dat partnerships tussen profit- en non-profitactoren een positieve maatschappelijke impact kunnen hebben, bewijzen de winnaars en laureaten van de Sustainable Partnerships Award. Waar zulke partnerships in het verleden vaak beperkt bleven tot donaties en vrijwilligerswerk, beseffen bedrijven en middenveldorganisaties vandaag dat ze via operationele en strategische samenwerking meer slagkracht ontwikkelen. Dat vraagt bij beide partijen een grote mindshift, maar de tijd is hier rijp voor.

Concrete oplossingen

De discussie over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verschuift van ‘de dingen goed doen’ naar ‘de goede dingen doen’. Duurzaamheid draait niet langer rond het beperken van negatieve gevolgen of risico's om imagoschade tegen te gaan. Het gaat over concrete oplossingen voor de meest dringende maatschappelijke vraagstukken.

Bedrijven kunnen wel degelijk een netto meerwaarde bijdragen aan de samenleving. Zo kunnen ze hun CO2-uitstoot traditioneel beperken door allerlei maatregelen, maar kunnen ook nieuwe businessmodellen ontwikkeld worden die de schadelijke CO2-overschotten uit onze atmosfeer halen. Men denkt niet meer alleen in termen van maximale financiële winst, maar ook van maatschappelijke meerwaarde. Die verandering vertaalt zich in de razendsnelle opkomst van termen als 'nieuwe bedrijfsmodellen', ‘true pricing’, 'sociaal ondernemen’ of 'impactdenken'.

Globale duurzaamheidsagenda

Meer dan ooit zullen bedrijven dan ook verantwoording moeten afleggen over de waarde die ze aan de maatschappij toevoegen. De agenda van de Sustainable Development Goals (SDG’s) is een unieke kans voor bedrijven om, samen met andere partijen, mee te werken aan een globale duurzaamheidsagenda. De maatschappelijke uitdagingen zijn een kans voor de bedrijven om via nieuwe businessmodellen, nieuwe producten en diensten een echte meerwaarde te generen, niet enkel financieel, maar ook maatschappelijk. De keuze is klaar en duidelijk: willen we een deel van het probleem of van de oplossing zijn?