Enerzijds wil het bedrijf de positieve impact van zijn producten vergroten, anderzijds wil het zijn eigen koolstofvoetafdruk verkleinen. Hoe de business line Insulation dat concreet invult, vertelt Recticel Insulation Marketing Director Katrien Schotte.

 

Hoe belangrijk is duurzaamheid in de Recticel groepsstrategie?
 

Sustainability of duurzaamheid zit verweven in de genen van de Recticel Groep. Elk van de vier business lines, Automotive, Bedding, Flexible Foams en Insulation, denkt bij de ontwikkeling van nieuwe producten na over duurzaamheid. Duurzaamheid is dan ook onze motor voor innovatie. Strategische ontwikkelingsprogramma’s worden gestuurd vanuit ons Sustainable Innovation Department. Daarbij focussen we op de noden van elk van onze vier business lines, maar ook op de gemeenschappelijke uitdagingen wat nieuwe grondstoffen en hergebruik en recycling van materialen betreft. Daarvoor werken we nauw samen met kennisinstituten, maar ook met partners binnen onze waardeketen.

 

Hoe vult de business line Insulation dit concreet in?
 

We proberen onze isolatiematerialen zo te maken dat we een zo hoog mogelijke energie-efficiëntie realiseren met zo weinig mogelijk materiaal. Daar zijn isolatietechnologiëen als Xentro een voorbeeld van. Die panelen isoleren nog 13% beter dan onze standaardisolatiepanelen. We hebben dus minder materiaal nodig om toch efficiënt te isoleren. Onze isolatiepanelen reduceren het energieverbruik van gebouwen en woningen waardoor er minder CO2 wordt uitgestoten. Bovendien hebben we nu een nieuwe stap gezet. We zijn erin geslaagd een akoestische isolatieplaat te ontwikkelen die geluid met 60 procent reduceert. Het productie-afval van fabrieken van onze business line Flexible Foams hergebruiken we om deze Simfofit panelen te maken.

 

Willen jullie dat recycleren in de toekomst nog uitbreiden?
 

We willen dat doen, maar de ontwikkeling ervan vraagt tijd. Zo is het belangrijk dat de kwaliteit van het materiaal dat hergebruikt wordt gecontroleerd en constant is. Tegen 2020 willen we nog meer isolatiemateriaal uit gerecycleerde materialen produceren. Onze ambitie is om op termijn in plaats van productieresten, end-of-life materialen in te zetten. Daar is echter nog heel wat onderzoek voor nodig. Stap voor stap willen we al onze producten klaarmaken voor een circulaire economie, waarin er geen verspilling meer is van grondstoffen en waarin producten makkelijk te ontmantelen en hergebruiken zijn in andere materialen.