“Om waterverlies in kaart te brengen, is het belangrijk om bij een bedrijf de watercyclus van begin tot eind op te volgen. Daarmee bedoel ik: van het moment dat de eerste kraan wordt opengedraaid tot de waterzuivering. Zo hadden we bijvoorbeeld te maken met een bedrijf waar er olie in het water terechtkwam. Zoiets zie je enkel als je het proces van begin tot eind opvolgt. We hebben de olie eruit gehaald, waardoor het water dat naar de waterzuivering gaat veel minder belast werd. Niet alleen de kost van het slib die dit veroorzaakte verdween, ze maakten ook nog eens winst oor de afgescheiden olie te valoriseren. Heel veel bedrijven hebben trouwens een waterzuiveringsinstallatie die niet goed werkt. We willen niet alleen de kwaliteit van het water verbeteren, ook het reduceren van verbruik is een van onze belangrijkste doelstellingen.”

 

Hoe doen jullie dat?
 

“Bewuster verbruiken is niet enkel goed voor het imago van een bedrijf, maar ook voor het milieu en bijgevolg voor de planeet. Wij adviseren bedrijven omtrent hun waterverbruik en door middel van een goede communicatie kunnen we met hen zeer concrete plannen opstellen. Ook sensibilisering is een belangrijk deel van onze opdracht. Ik vind het vreemd om te bedenken dat enkel bedrijven een mentaliteitswijziging zouden moeten doorvoeren, terwijl de mensen die in het bedrijf werken, thuis geen inspanningen zouden moeten doen. Een Vlaming verbruikt gemiddeld zo'n 120 liter per persoon per dag, terwijl waterschaarste enkel prangender zal worden. Als de werknemer of werkgever thuis zijn best doet, dan zal hij dat automatisch in het bedrijf ook beginnen te doen. Maar dan moet de overheid ook streng durven te zijn, en de waterprijzen verhogen. Dat toiletten nog steeds zonder verpinken worden doorgespoeld met drinkbaar water, vind ik hallucinant.”

 

Kunnen we iets doen om ook de waterschaarste buiten België aan te pakken?
 

“Wij dragen alvast ons steentje bij met onze vzw Water Heroes. Daarmee willen we in kwetsbare gebieden zoals Midden-Afrika, Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië zorgen voor drinkbaar water. Zevenhonderd miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot drinkbaar water, en dat terwijl we de apparatuur voorhanden hebben om bijvoorbeeld van zeewater zuiver drinkbaar water te maken. We zetten onze installaties via Water Heroes gratis in om de allerzwaksten van drinkwater te voorzien. 10% van de winst van BOSAQ gaat naar onze vzw. Dat wil zeggen dat al onze klanten onrechtstreeks bijdragen aan het beter maken van onze wereld, en zuiver drinkwater voor iedereen."

 

Voor meer informatie kan je hier terecht.