MVO: wat is het?
 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat over de vrijwillige bijdrage die ondernemingen kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling. Dit betekent dat de behoeften van de huidige generaties worden vervuld zonder de behoeftevoorziening van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen. De Europese Commissie vat MVO dan weer samen als “de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben”.

Het doel is steeds om zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor zowel de eigenaren/aandeelhouders als voor andere stakeholders en de samenleving als geheel. Daarnaast worden mogelijke negatieve effecten zoveel mogelijk opgespoord en geminimaliseerd. MVO is dus een proces van continue verbetering dat ondernemingen vrijwillig aangaan.

 

MVO in HR
 

  • De balans werk-privé

Goede arbeidsomstandigheden, betrokkenheid en een goede balans in werk-privé zorgen voor meer winst want:

- ze zorgen voor gemotiveerd en betrokken personeel met een hogere productiviteit

- ze verminderen overbelasting, arbeidsconflicten, stress, personeelsverloop en ziekteverzuim

- ze verlagen de kosten die ongevallen en uitval met zich meebrengen

- ze verbeteren uw imago van goede werkgever, en hiermee de aantrekkingskracht voor nieuw personeel
 

  • Diversiteit

Een divers personeelsbestand bestaat uit mensen van verschillende leeftijd, achtergrond, geslacht en interesses. Diversiteit is zowel gunstig voor de bedrijfsresultaten als voor de arbeidspositie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 

  • Persoonlijke ontwikkeling

Medewerkers die zich kunnen blijven ontwikkelen zijn beter in staat om een antwoord te bieden op de uitdagingen van het bedrijf en innovaties snel op te pikken. Zo blijft talent up-to-date en kan het optimaal worden benut.
 

  • Draagvlak voor MVO

HR kan een belangrijke rol spelen om medewerkers enthousiast te maken voor MVO, bv. door in functieomschrijvingen MVO-taken op te nemen en door scholing en opleiding op dit vlak mogelijk te maken. Een MVO-beleid maakt immers pas kans wanneer de medewerkers dat zelf belangrijk vinden en daardoor maatschappelijk verantwoord denken en werken. Transparantie en communicatie zijn hierbij de sleutelwoorden.