Turbulent: een miniwaterkrachtcentrale

Deze Antwerpse startup,  opgericht in 2015, ontwikkelde een miniwaterkrachtcentrale. Turbulent bestudeerde hiervoor de draaikolken die zich in het water vormen bij de aanwezigheid van een obstakel, zoals de pijler van een brug. Aan de hand daarvan ontwikkelden ze een nieuw soort turbine. Deze is qua omvang slechts de helft van een gewone turbine en heeft dan ook minder water nodig (niveauverschil van 1,5 à 3 meter) om efficiënt te kunnen functioneren. Een miniwaterkrachtcentrale waar 230 liter water per seconde doorheen stroomt, kan voldoende elektriciteit produceren voor 3 of 4 huishoudens. Bovendien is het rendement van deze turbine veel gelijkmatiger dan die van zonne- of windtechnologie.

Elestor: goedkope modulaire opslag

Dit Nederlandse bedrijf heeft een nieuwe soort batterij ontwikkeld die werkt op basis van een ‘stroom’ van waterstof en broom. Deze twee componenten zijn makkelijk beschikbaar en niet duur. Omdat het ontvlambare waterstof risico’s met zich meebrengt, heeft Elestor een innovatief systeem ontwikkeld bestaande uit robuuste membranen en corrosiebestendige materialen die ervoor zorgen dat de batterij veilig is. Deze batterij gaat tot 10.000 cycli van laden/ontladen mee, waarbij het rendementsverlies tot een minimum beperkt blijft.

Enervalis: softwareoplossing voor netwerkoptimalisatie

Deze Vlaamse startup heeft een, via de cloud toegankelijke, softwareoplossing ontwikkeld voor de automatische optimalisering van energievoorziening en –opslag, en energiegebruik in duurzame elektriciteitswerken. In tegenstelling tot de klassieke energieproductie is de productie van zonne- en windenergie niet continu. De oplossing van Enervalis is bestemd voor zowel producenten, distributeurs als consumenten van elektriciteit, en levert substantiële economische voordelen op door het terugbrengen van het aantal schommelingen.