Regenwater dringt in de bodem of komt terecht in waterlopen. Maar het veranderende klimaat en de toenemende bebouwing verstoren dit natuurlijke proces. “Bedrijven met een grote dakoppervlakte lozen tijdens regenperiodes enorme hoeveelheden regenwater in waterlopen waardoor deze overstromen. Daarnaast drogen watergrondlagen uit in gebieden met veel bebouwing omdat het regenwater niet in de grond kan infiltreren”, aldus Van Rompaey.

Goed voor mens en milieu

Om dit tegen te gaan is een regenwaterbeleid noodzakelijk. Van Rompaey: “Door water vertraagd te lozen vermindert men de druk op waterlopen en dankzij infiltratiebedden en grindbeddingen worden de watergrondlagen voldoende gehydrateerd. Maar een dergelijk beleid is ook voordelig voor bedrijven. Het gebruik van regenwater in plaats van leidingwater drukt de werkingskosten. En in een milieubewuste maatschappij, kan een dergelijk beleid een imagoboost zijn.”

Meer doen

Elk bedrijf bepaalt zelf hoeveel regenwater ze kan stockeren, hergebruiken en vertraagd lozen. De overheid legt via milieuvergunningen en bouwaanvragen minimumvereisten op, maar bedrijven moeten zelf nagaan wat zij nog meer kunnen doen. “Het vraagt soms een beperkte extra kost om een regenwaterbeleid in een nieuw bouwproject op te nemen”, getuigt Van Rompaey. Vooral voor ondernemingen die grote hoeveelheden water gebruiken kan een investering in bijvoorbeeld een open regenput renderen.

Samenwerking

“Een project voor de toekomst is de distributie van regenwater. Momenteel zijn er bedrijven die enorme hoeveelheden water nodig hebben, maar door hun beperkte dakoppervlakte niet voldoende regenwater kunnen recycleren. Indien zij samenwerken – al dan niet via distributeurs - met bedrijven met een teveel aan regenwater wordt dit water alsnog nuttig besteed”, aldus Van Rompaey.