Wat is de meerwaarde van MVO?

De Europese Commissie vat MVO samen als ‘de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben’. Het doel is steeds om zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor zowel de eigenaren/aandeelhouders als voor andere stakeholders en de samenleving als geheel.

Daarnaast worden mogelijke negatieve effecten zoveel mogelijk opgespoord en geminimaliseerd. MVO is dus een proces van continue verbetering dat ondernemingen vrijwillig aangaan. MVO biedt marktkansen en concurrentievoordeel. Een positief imago en aandacht voor werkbaarheid vergroten immers jouw aantrekkelijkheid als werkgever. Maar ook voor klanten wordt dat een steeds belangrijker criterium.

 

Universele duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties leggen de link tussen economische, sociale en ecologische uitdagingen. De ‘Business and Sustainable Development Commission’ van het WEF becijferde dat deze SDG’s 60 marktopportuniteiten openen voor een totale geschatte waarde van 12.000 miljard dollar.

Ondernemingen die bijdragen aan de realisatie van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versterken niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar zouden in het algemeen ook beter presteren.

 

Hoe start je als bedrijf met MVO?

Het begint allemaal bij een goed inzicht in de impact van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en maatschappij en een openlijke communicatie daarover. Hiervoor kan mvoscan.be een handig instrument zijn. Deze tool wordt afgestemd op je organisatie, biedt relevante vragen voor jouw type werkzaamheden en geeft een overzicht van je sterke en zwakke punten inzake duurzaamheid.

Het SDG-compass (een platform van de Verenigde Naties) is een handig hulpmiddel voor bedrijven en overheidsinstellingen om de SDG’s te integreren in hun strategische aanpak en hun bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te verbeteren.

Met de Sustatool krijgen kleinere organisaties bovendien een tool op maat om duurzaamheid te implementeren. Deze tool legt ook de link met de SDG’s. In januari zal de definitieve versie gelanceerd worden en gratis ter beschikking zijn.