1. Analyseer je impact

De Europese Commissie definieert MVO als ‘de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben’. Om dat effect te kennen, moet je op zoek gaan naar de impact van je bedrijfsactiviteiten op de mens, het milieu en de maatschappij.

 

2. Organiseer intern overleg

Vorm een MVO-werkgroep van collega’s en andere stakeholders en bespreek de resultaten van de impactanalyse. Door werknemers vanuit verschillende afdelingen te betrekken, zorg je voor transparantie en creëer je een draagvlak. Zo staan alle neuzen in dezelfde richting, wat de uitrol van het MVO-beleid vergemakkelijkt.

 

3. Stel een MVO-plan op

Stel een aantal duurzaamheidsdoelstellingen op, gebaseerd op de impact-analyse en de conclusies van de MVO-werkgroep. Focus je op de vlakken waar je impact het grootst is en je dus het meeste winst kan boeken.

 

4. Stel een MVO-verantwoordelijke aan

Het invoeren van een MVO-beleid heeft impact op alle facetten van je organisatie. Het is een ingrijpend veranderingsproces dat over meerdere jaren zal lopen. De MVO-verantwoordelijke is een ambassadeur, coördinator en aanjager van het hele project.

 

5. Pak de negatieve effecten aan

Nu wordt het tijd voor de echte actie: het opsporen, voorkomen en verminderen van de negatieve effecten van je bedrijfsactiviteiten. Denk aan het beperken van de CO2-uitstoot tijdens je productieproces, het reduceren van je afvalproductie of het verminderen van stress bij je werknemers.

 

6. Start met positieve projecten

Het opstarten van projecten die een meerwaarde creëren, zorgt voor bijkomende positieve effecten voor werknemers, klanten, stakeholders en de maatschappij. Enkele voorbeelden: investeren in opleidingen, het invoeren van een diversiteitsbeleid, het opzetten van circulaire businessmodellen, samenwerking starten met sociale werkplaatsen, enz.

 

7. Communiceer

Communiceer intern en extern over je MVO-doelstellingen, actiepunten en (tussentijdse) resultaten. Het zorgt voor transparantie en geeft je merk een positief imago.

 

8. Verbeter continu

Een MVO-beleid is nooit af. Er zijn altijd wel punten waarvan je de negatieve effecten kan verminderen. Bovendien zorgen nieuwe initiatieven die meerwaarde creëren voor veel motivatie en goodwill bij klanten, partners, aandeelhouders en huidige en toekomstige werknemers.

 

Doe zelf de MVO-scan op www.mvoscan.be en ontdek hoe ver uw bedrijf staat met duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.