Gert Van Eeckhout, Beleidsondersteuner MVO en coöperaties Vlaamse Overheid

Waarom is mvo zo belangrijk?

“Steeds meer bedrijven en KMO’s krijgen sociale- en milieueisen opgelegd of moeten van hun partners hun duurzaamheidsbeleid toelichten. Kritische consumenten delen hun ervaringen via sociale media, en investeerders kijken niet meer alleen naar financiële haalbaarheid. Een gezond bedrijf heeft er dus alle baat bij om haar impact op mens, milieu en maatschappij te kennen én erover te communiceren.”

Wat is mvo precies?

“De Europese Commissie stelde in haar ‘vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen’ voor om mvo te herdefiniëren als ‘de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze hebben op de samenleving’. Dit houdt dus in dat bedrijven aandacht moeten hebben voor mensenrechten en consumentenbelangen, maar ook dat ze sociale-, ethische- en milieukwesties in hun bedrijfsactiviteiten en kernstrategie dienen te integreren, in nauwe samenwerking met hun stakeholders.”

“Het doel van een goede mvo-strategie moet zijn om zoveel mogelijk gedeelde waarde te creëren voor de eigenaars/aandeelhouders, voor de andere stakeholders en voor de samenleving als geheel. Verder dient een bedrijf mogelijke negatieve effecten op te sporen, te voorkomen en te verminderen.”

Welke bijkomende meerwaarde kan mvo creëren?

“Sommige bedrijven gaan nog een stap verder door vanuit hun expertise en invloedsfeer oplossingen te zoeken voor maatschappelijke uitdagingen. Deze uitdagingen worden voor hen een opportuniteit, een middel om economische waarde én een positieve impact te creëren. In dit geval spreken we van gedeelde waarde of shared value. Zo is mvo meteen ook gerelateerd aan innovatie oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.”

Wat is de rol van innovatie?

“Innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Duurzaamheid is hierbij de sleutel. Efficiëntievraagstukken hebben vaak een duurzaam antwoord. Daarnaast stijgt de vraag naar duurzame producten. Door slimme en innovatieve producten te ontwerpen kunnen bedrijven daarvan profiteren. We denken daarbij aan onder andere circulaire businessmodellen, ecodesign en sociale innovatie.”