Het gebruik van zonnepanelen wordt in Vlaanderen op verschillende manieren aangemoedigd. Zo verleent de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, kortweg VREG, groenestroomcertificaten bij het gebruik van fotovoltaïsche (PV-)installaties. De regelgeving hieromtrent werd begin dit jaar echter sterk gewijzigd. Het nieuwe systeem in een notendop.

Steunbedrag op maat

Voor 1 januari 2013 werd per 1.000 kWh opgewekte elektriciteit een GSC verleend. Dit virtuele document werd bewaard in de online databank van de VREG. Op deze manier konden de producenten van groene stroom hun certificaat aan de netbeheerders verkopen tegen gegarandeerde minimumprijzen of aan elektriciteitsleveranciers tegen contractueel onderhandelde marktprijzen.

Sinds begin dit jaar wordt bij de subsidiëring echter rekening gehouden met het type energiebron, alsook met het potentieel vermogen van installatie waarvan gebruik gemaakt wordt. Het steunbedrag zal met andere woorden berekend worden per megawattuur (MWh) op maat van de gehanteerde techniek. Deze nieuwe maatregel wil enerzijds oversubsidiëring vermijden en anderzijds een stimulans vormen om te investeren in groene stroom.

Nieuwe bandingfactor

De markt van de groene stroom kampt vandaag de dag echter met een grote overschot aan certificaten. Om dit probleem aan te pakken, wordt vanaf 1 januari gebruikgemaakt van een nieuwe ‘bandingfactor’. Deze correctiefactor geeft aan hoeveel certificaten verleend worden per MWh. Het is de verhouding tussen een vastgelegde prijs, met een minimum van €93, en de onrendabele top, die het netto bedrag per MWh bepaalt dat nodig is om het vereiste rendement te halen. Sinds begin dit jaar wordt er maximaal één certificaat per MWh verleend, waardoor deze correctiefactor dus maximaal één zal bedragen.

Per GSC zal dus een minimumsteun van €93 worden uitbetaald door de netbeheerder. Op basis van de nieuwe bandingfactor wordt nagegaan hoeveel kWh groene stroom opgewekt moet worden om één certificaat te verkrijgen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat tegen 2014 de markt opnieuw in evenwicht is en dat het overschot aan certificaten deels is weggewerkt. De certificaten zullen vanaf dan verkocht worden aan elektriciteitsleveranciers, die jaarlijks een quotum groene stroom zullen moeten halen, in plaats van aan netbeheerders. Deze netbeheerders zijn sinds 1 januari enkel verplicht om GSC’s op te kopen, wanneer de marktprijs lager is dan de minimumprijs.