David Leyssens, directeur van The Shift, geeft zijn visie.

Vlaamse ondernemers werken zeer waardegedreven en scoren sterk op het vlak van innovatie. Dat sluit bijzonder goed aan bij de internationale trend waarbij MVO steeds minder wordt gezien als een last, maar als een opportuniteit om vanuit de kern van de strategie te innoveren.

Veel Vlaamse bedrijven hebben belangrijke waarden die nauw aansluiten bij MVO, maar slagen er nog niet altijd in om dat te vertalen naar hun strategische plannen, processen of werkwijze. MVO wordt nog te vaak gewoon vanuit de buik toegepast. Daarnaast hebben heel wat - vooral kleinere - bedrijven voorlopig moeite om hierover te communiceren naar hun stakeholders.

 

Samenwerking wordt cruciaal

Veel organisaties hebben mooie duurzaamheidambities en nemen op individueel vlak knappe initiatieven. Om MVO op te schalen, is er echter steeds meer samenwerking nodig. In feite is dat ook de kern van MVO, want deze term staat nu eenmaal voor ondernemen met een hoog omgevingsbewustzijn.

 

Integrale benadering dankzij vijf P’s

Veel Vlaamse bedrijven hebben belangrijke waarden die nauw aansluiten bij MVO, maar slagen er nog niet altijd in om dat te vertalen naar hun strategische plannen, processen of werkwijze.

Sinds 2015 hebben we dankzij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties een wereldwijde definitie van wat precies onder MVO valt. De Agenda 2030 die daaraan werd gekoppeld en die tot stand kwam door intens overleg met het bedrijfsleven, is opgebouwd rond vijf P’s: People (het sociale en menselijke aspect), Planet (het milieu), Prosperity (waardecreatie), Peace (deugdelijk bestuur) en Partnerships (samenwerking).

Voor een integrale benadering kunnen bedrijven hun MVO-beleid dus best opbouwen rond die vijf aspecten. De zeventien doelstellingen waaruit de Agenda 2030 bestaat, fungeren alvast als een kompas voor wat er tegen 2030 dient te gebeuren.

 

Overheid creëert hefbomen

De overheid kan alvast op twee manieren voor een hefboom zorgen. Ten eerste kan ze via haar eigen aankoopbeleid maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren. Zo geeft ze niet enkel het goede voorbeeld, maar kan ze ook extra kansen bieden aan bedrijven die duurzaam ondernemen.

Daarnaast bieden de Green Deals heel wat opportuniteiten. Dat is een nieuw instrument waarmee de Vlaamse Overheid vrijwillige overeenkomsten sluit met (privé)partners om samen een groen project te starten. Zo wil men op korte termijn bepaalde maatschappelijke doelstellingen realiseren en complexe problemen behandelen. De overheid treedt daarbij steeds meer op als een facilitator van partnerships tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties.