Eddy Leloup en Pascale van Leeuwen van Milcobel vertellen over het reilen en zeilen in een coöperatief zuivelverwerkingsbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het inkomen van bijna 3000 melkveehouders.

 

Wat betekent een coöperatief de dag van vandaag?
 

Eddy Leloup, directeur Coöperatiezaken: “Milcobel is een zuivelbedrijf, en dat betekent dat wij een breed spectrum aan goederen produceren die allemaal gemaakt zijn van melk. Onze grondstof wordt aangeleverd door zo'n 2800 melkboeren. Zij zijn niet alleen leveranciers, wat betekent dat wij hen betalen voor de geleverde melk. Ze zijn ook allemaal aandeelhouder van ons bedrijf. Of ze nu zestien koeien hebben, of duizend: elke boer heeft evenveel inspraak in ons bedrijf. Iedereen die in staat is om zich aan de regels te houden van het aandeelhouderschap, en aan onze kwaliteitseisen voldoet, is even welkom. In ruil zorgen wij voor een faire melkprijs, afzetzekerheid en veel inspraak."

"Onze verhouding met de boer is dus drieledig. Ten eerste is ze zakelijk: de boer levert, en wij betalen hem daarvoor. Maar daarnaast is hij aandeelhouder van het bedrijf waaraan hij levert. En wat ik zelf heel belangrijk vind: er is een zeer sterke verbondenheid met de boeren. In de loop van het jaar lichten we hen meermaals tot in de details in over onze resultaten en prestaties.”

 

Hoe kan coöperatief ondernemen een voorwaarde zijn voor duurzaamheid?
 

Pascale Van Leeuwen, Group Marketingmanager: “Ik had nog nooit gehoord van Milcobel voor ze mij opbelden om te vragen of ik hier niet wou komen werken. Als je voor een beursgenoteerd of privé-bedrijf werkt, heerst het denken van kwartaal tot kwartaal. Winst is nodig om de marktwaarde van het bedrijf te verhogen of om dividenden te kunnen uitkeren aan aandeelhouders, en als deze winst onder druk komt te staan wordt er tijdens het jaar drastisch gesnoeid in het budget dat nodig is ter ondersteuning van de business. Zo kan je alle plannen die je wou realiseren, plots niet meer waarmaken. Je bouwt geen duurzame business op lange termijn met kwartaalsgewijs denken. Helaas zie je dit in de bedrijven maar al te vaak."

“Melk is een uiterst kwetsbaar product, en als bedrijf zijn we streng. Wie zich bij ons wil aansluiten, moet voldoen aan onze kwaliteitseisen en aan de 135 regels in het lastenboek 'Integrale Kwaliteitszorg Melk'. Het bewijs dat onze boeren duurzaam bezig zijn."

"Dankzij ons bijzonder economisch model, kunnen we structureel bouwen aan een onderneming van eigen bodem en met langetermijnperspectief. Wij zijn een bedrijf met ruim een miljard omzet, maar we maken geen winst. De meerwaarde waar wij voor werken, wordt niet gebruikt om de winst uit te keren aan investeringsfondsen of speculanten, maar om in het arbeidsinkomen en levensonderhoud te voorzien van in totaal bijna drieduizend boeren. We moeten ervoor zorgen dat de zaken goed gaan, niet omwille van de winst, maar omwille van de gezinnen en de uitbating van hun melkveebedrijven. Dat is een heel ander perspectief, hè? En daarom werk ik hier.”

Eddy Leloup: “Veel bedrijven verkopen zichzelf als duurzaam, maar doen in feite maar moeite op één niveau. De beste bedrijven scoren goed op het kruispunt tussen wat men noemt 'people, profit and planet'. Er zijn heel veel bedrijven die vooral liggen te ploeteren in die planet-speeltuin. Maar vooral op vlak van mensen en winstbestemming maken wij het onderscheid. Wij zetten in op jonge mensen en op zo veel mogelijk diversiteit binnen het bedrijf. En de winst die we maken, wordt meteen teruggebracht naar de boeren. Stel je eens voor dat alle cacao-boeren aandeelhouder waren van alle chocoladefabrieken van deze wereld?"

"Op vlak van milieu wijken we waarschijnlijk niet veel af van vele andere bedrijven, maar het hoort gewoon tot onze plicht als bedrijf om bezig te zijn met het milieu en onze omgeving. Zo ondertekenen we samen het charter 'Duurzaam Ondernemen', waar maatregelen instaan omtrent afvalbesparing, het beperken van energieverbruik, en het tegengaan van waterverspilling.”

"Je kan geen kaas maken als er antibiotica in de melk zit. Vergeet het.”

Pascale van Leeuwen: “Het is niet ons onderscheidend vermogen, maar het is een essentieel onderdeel van onze onderneming. Waarop we elk jaar beter en beter moeten scoren.”

 

Een duurzame producent levert enkel kwaliteit. Hoe hoog zijn de eisen bij jullie?
 

Eddy Leloup: “Melk is een uiterst kwetsbaar product, en als bedrijf zijn we streng. Wie zich bij ons wil aansluiten, moet voldoen aan onze kwaliteitseisen en aan de 135 regels in het lastenboek 'Integrale Kwaliteitszorg Melk'. Die gaan van dierenzorg -en welzijn over het gebruik van antibiotica tot hygiënestandaarden. Voor ons is dat een prima bewijs dat onze boeren duurzaam bezig zijn.”

Pascale Van Leeuwen: “Je kan ook gewoon geen kaas maken als er antibiotica in de melk zit. Vergeet het.”

Eddy Leloup: “Trouwens, onze kwaliteitsnormen op vlak van rauwe melk, onze grondstof, zijn maar liefst vier keer strenger dan de opgelegde norm van de Europese Unie. Onze leveranciers krijgen dan ook een kwaliteitspremie, om hen te belonen voor de inspanningen die ze leveren. We willen de garantie op het maken van goede producten. De boer engageert zich om degelijke melk te blijven leveren, en wij engageren ons om bij hem de melk te blijven afnemen.”