Hierbij moet de aandacht zowel naar de operationele watervoetafdruk gaan, als naar aan de virtuele waterstroom. Bij het bepalen van de operationele watervoetafdruk, wordt gekeken naar de hoeveelheid water die een product verbruikt. De virtuele waterstroom daarentegen neemt het water dat verbruikt wordt om een product te bekomen in rekening.

1. Verbruik minder water

Een eerste stap om je watervoetafdruk te verkleinen, is het reduceren van het globale waterverbruik binnen je bedrijf. Het tegengaan van verdamping alsook van de productie van afvalwater, heeft eveneens een gunstige invloed op je watervoetafdruk.

2. Behandel je afvalwater

Het is belangrijk dat het afvalwater dat tóch ontstaat, correct behandeld wordt. Een goede behandeling van je afvalwater kan je grijze watervoetafdruk aanzienlijk verminderen. Deze grijze watervoetafdruk wordt immers bepaald door de kwaliteit van je lozingswater. De behandeling kan uitgevoerd worden door je bedrijf zelf of door een gespecialiseerde afvalwatermaatschappij.

3. Overleg met je leverancier

De virtuele waterstroom van je bedrijf terugdringen, is moeilijker. Maak duidelijke afspraken met je leverancier over de standaarden die je wil naleven. Indien jullie geen akkoord bereiken, kan een verandering van leverancier eventueel een oplossing bieden.

4. Verlies je klant niet uit het oog

Bedrijven die producten zoals shampoo en zeep produceren, weten dat dit product zal weggespoeld worden in een douche of bad. Wanneer dat afvalwater niet wordt behandeld en het product slechts gedeeltelijk wordt afgebroken, dan zal de consument een hoge grijze voetafdruk hebben. Dit kan echter vermeden worden wanneer bedrijven gebruik maken van stoffen die makkelijker afbreekbaar zijn.