KMO’s kiezen er vandaag meer dan ooit voor om in hun activiteiten duurzaam om te springen met mens en milieu. Heel wat multinationals leggen immers sociale voorwaarden en milieu-eisen op aan hun partners en leveranciers. Ook de consument doet graag zijn zegje en wil naast een interessante prijs, degelijke kwaliteit en een rimpelloze dienstverlening ook weten hoe ethisch het bedrijf is alvorens over te gaan tot een aankoop. Investeerders kijken ook niet meer enkel naar de financiële slagkracht van een bedrijf, maar zoeken een verantwoorde basis.
 

Wat is het precies?

Waarvoor staat maatschappelijk verantwoord ondernemen precies? De Europese Commissie vat het kort samen als ‘de verantwoordelijkheid van bedrijven voor het effect dat ze op de samenleving hebben’. Hierbij wordt telkens gestreefd naar het creëren van zo veel mogelijk gedeelde waarde voor zowel de eigenaren/ aandeelhouders als voor de andere stakeholders en de samenleving als geheel. Op die manier is maatschappelijk verantwoord ondernemen een proces - eerder dan een bestemming - waarbij de koers voortdurend wordt aangepast.
 

Sustainable Development Goals


Wie zich engageert om maatschappelijk verantwoord te ondernemen, creëert een meerwaarde voor iedereen.
 

Daarnaast gaat maatschappelijk verantwoord ondernemen over de bijdrage die ondernemingen kunnen leveren aan een duurzame ontwikkeling. De Sustainable Development Goals (SDG’s) of duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn 17 heel concrete en universele doelstellingen, goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, om de overgang naar een duurzamere samenleving verder te zetten. Een greep uit de doelstellingen: armoedebestrijding, gendergelijkheid, klimaatverandering, verantwoorde consumptie en productie, enz. Zowel sociale, economische als ecologische uitdagingen worden hier aangegaan.
 

Kansen voor het grijpen

Dat ondernemingen zich engageren om zichzelf telkens te verbeteren, biedt marktkansen en concurrentievoordeel. Het Wereld Economisch Forum (WEF) becijferde de potentiële businessopportuniteiten van de SDG’s. Uit die studie blijkt dat ze 60 marktopportuniteiten openen voor een totale geschatte waarde van 12.000 miljard dollar. Ondernemingen die bijdragen aan de realisatie van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen versterken niet alleen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar zouden in het algemeen beter presteren.

Een positief imago en aandacht voor werkbaarheid vergroten bovendien je aantrekkelijkheid als werkgever – geen overbodige luxe in een krappe arbeidsmarkt. Een doordacht stakeholderbeleid levert ook een betere klantenbinding. En die heb je nodig in een digitale wereld waarin je alles overal kunt kopen.