Zo werden er duurzaamheidsprogramma’s opgesteld voor haar belangrijkste grondstoffen: cacao en tarwe. Een gesprek met corporate affairs manager Annick Verdegem.

 

Hoe onderscheidt Mondelēz zich op het vlak van MVO?
 

Annick Verdegem: “De MVO-gedachte zit verweven in ons DNA. Al sinds begin 2000 gaan wij duurzaam om met de aarde en mensen. We kiezen voor een holistische benadering waarbij de groei van het bedrijf verbonden is met een positieve en duurzame bijdrage aan de aarde en mensen. Daarvoor werken we met vier pijlers. De eerste pijler is de gemeenschap. In de landen waarin we actief zijn, zetten we programma’s op waarmee we bijvoorbeeld kinderen gezond leren eten of lokale boeren ondersteunen. De tweede is de voedingspijler, waarbij we aandacht besteden aan de ingrediënten en de samenstelling van onze producten. Een derde stelt veiligheid centraal, zowel voor de producten als de werknemers. En een vierde pijler heeft betrekking op de duurzaamheid van onze grondstoffen, verpakkingsmaterialen en productie. Zo willen we de CO2-emissie en het watergebruik tegen 2020 in alle fabrieken sterk verminderen.”

 

Een van jullie initiatieven is het Harmony-programma. Wat houdt dat project in?
 

“Met het Harmonyprogramma zorgen we voor het milieu en verhogen we de biodiversiteit op de tarwevelden. Onze koekjesfabriek LU in Herentals werkt enkel samen met lokale landbouwers die binnen een bepaalde straal van de fabriek werken. Hierdoor verkleint onze ecologische voetafdruk. Die boeren gaan de tarwe produceren volgens het Harmonycharter. Zij moeten onder meer minder pesticiden gebruiken en zoeken naar natuurlijke manieren om ziektes te bespreiden. De gezondheid van de grond moet in het oog worden gehouden en 3% van elk perceel moet gereserveerd worden voor wilde bloemen, die zijn geselecteerd om zo veel mogelijk bijen en vlinders aan te trekken. Hierdoor werken we mee aan de biodiversiteit. Het is onze ambitie om dit programma verder uit te rollen voor al onze koekjesmerken.”

 

Natuurpunt is daarbij de partner. Hoe verloopt die samenwerking?
 

“Natuurpunt heeft bij de implementatie van het charter advies gegeven op het vlak van de landbouwteelt en wetgeving in België. Daarnaast doen zij de monitoring van de velden, zodat wij weten dat ons advies door de boeren wordt opgevolgd.”

 

Is de impact op de natuur effectief zichtbaar?
 

“Intussen werken we volgens dit charter met een zestigtal boeren samen en wordt zo’n 75% van onze koekjes met duurzame tarwe geproduceerd, zichtbaar aan het speciale Harmonylogo. Recente cijfers uit Frankrijk tonen aan dat het gebruik van pesticiden met 20% is gedaald. Volgens tellingen zijn er zeven miljoen extra bijen en 27 extra soorten vlinders op de landbouwvelden bijgekomen. Er zijn ook 1.300 hectare bloemenvelden gecreëerd.”


 

Een ander project is ‘Cocoa Life’, in 2012 opgericht om de cacaoteelt op een duurzame manier te ondersteunen. Waarom zijn jullie daarmee gestart?
 

“De cacaoproductie staat onder druk. Als we met z’n allen willen kunnen blijven genieten van chocolade, hebben we een wereldspeler nodig die op grote schaal de cacaoproductie duurzamer maakt. Het project is vanuit een maatschappelijke noodzaak opgericht: iets terugdoen voor de cacaoboeren. Maar daar is dus ook een economische noodzaak bijgekomen. In tegenstelling tot veel andere producten groeit cacao niet op grote plantages. Veel bomen zijn oud en leveren steeds minder cacao op. Het aanplanten van nieuwe bomen is vaak ook een grote investering voor boeren omdat het meerdere jaren duurt vooraleer die bomen een oogst opleveren. Bovendien zien jongeren geen toekomst in de teelt, omdat het een heel arbeidsintensieve job is. Op termijn is er de vrees dat er geen chocolade meer zal zijn. We zijn er als bedrijf bij gebaat dat het goed gaat met de cacaoboeren.”

 

Hoe pakken jullie dat concreet aan?
 

“Om die problemen op te lossen, trekken we naar de boeren in Ivoorkust, Ghana, Indonesië, de Dominicaanse Republiek, Indië en Brazilië. In plaats van enkel inkoper te zijn, willen we op het terrein verandering brengen. Onze ambitie is om tegen 2022 ruim 200.000 boeren en één miljoen personen in die cacaogemeenschappen zelfredzaam te maken. Dat doen we door hen landbouwtechnieken aan te leren, hen te begeleiden bij een ecologische productie, vrouwenemancipatie en ondernemerschap te versterken, hen een correct inkomen te geven en de jongeren te begeleiden.”

 

Hebben jullie de expertise daarvoor zelf in huis?
 

“Nee, wij zijn geen ontwikkelingsorganisatie, maar werken samen met partners op het terrein zoals CARE International, Solidaridad of Save the Children. Daarnaast hebben we een adviesraad waarin vertegenwoordigers van het VN Ontwikkelingsprogramma en het WWF zetelen. Onderzoeksbureau Ipsos bekijkt of er verbeteringen worden gerealiseerd. Zo bleek uit een onderzoek uit 2014 in Ghana dat het inkomen van de boeren met 49% en de opbrengst van de cacao met 37% waren gestegen sinds 2009.”

 

Is 100 procent duurzame chocolade op termijn mogelijk?
 

“Nu is zo’n 21% van de cacao duurzaam, maar op termijn willen we evolueren naar 100% duurzame chocolade. Dat is al het geval bij Côte d’Or. Intussen wordt een aantal andere producten ook al volgens het ‘Cocoa life’-project gemaakt. En we willen het duurzame productieproces uitbreiden naar andere grondstoffen, zoals de suikerteelt. Maar daarvoor is er nog onderzoek nodig.”