Een gesprek met Head of Sustainability Philippe Weiler.

 

Hoe willen jullie dit concreet aanpakken?
 

“Alles is gebaseerd op vijf pijlers die gelden in alle landen waar Lidl actief is: assortiment, medewerkers, milieu, maatschappij en zakenpartners. Deze pijlers kunnen vervolgens in ieder land verschillend worden ingevuld. Ons duurzaamheidsverslag (www.opwegnaarmorgen.be) toont aan iedereen die dit wil weten wat de vooruitgang is van onze duidelijk gedefinieerde en meetbare duurzaamheidsdoelstellingen. We zijn hier dus zo transparant mogelijk over.”

 

Wat zal de consument hier zoal van merken?
 

“Binnen de pijler ‘assortiment’ hebben we alvast beslist om de omzet van ons duurzaam assortiment ieder jaar met tien procent te laten groeien. Dat duurzaam assortiment definiëren we als de producten die beschikken over één van de twaalf standaarden waar wij als retailgroep achter staan. Voor vis zijn dit bv. de internationale en gekende MSC en ASC standaard. Zo is er ook het Fairtrade label voor koffie of het FSC label voor duurzaam hout. Door met een beperkt aantal ambitieuze standaarden te werken blijft het voor de klant overzichtelijk en herkenbaar.”

“We onderhandelen rechtstreeks met onze leveranciers en producenten. Dat biedt de mogelijkheid voor onze leveranciers om duurzaamheid  meteen te integreren als onderdeel van de kwaliteitscriteria.”

“Met onze ambitieuze doelstelling van tien procent groei per jaar verplichten we onszelf om continu op zoek te gaan naar nieuwe duurzame producten. Onze verse vis, cacaoproducten en bananen zijn reeds 100% duurzaam. Klanten hoeven dus niet meer te kiezen tussen duurzame vis die duurder is of niet-duurzame vis die goedkoper is. Uit ervaring weten we immers dat klanten, wanneer het er echt op aankomt, toch vaak voor de goedkoopste optie gaan. Bovendien is deze duurzame vis bij Lidl niet duurder dan voorheen.”

 

Hoe slagen jullie hierin?
 

“Dit is mogelijk omdat we als discounter een beperkt assortiment aanbieden, waardoor de volumes per product zeer groot zijn. Bovendien werken we met een korte keten. We onderhandelen dus rechtstreeks met onze leveranciers en producenten. Dat biedt de mogelijkheid voor onze leveranciers om duurzaamheid  meteen te integreren als onderdeel van de kwaliteitscriteria. Als grootste retailgroep in Europa hebben we op die manier meteen een enorme wereldwijde impact.”

 

Er is heel wat te doen geweest rond de impact van vlees. Wat kunnen jullie op dat vlak betekenen?
 

“Als supermarkt is het niet onze taak om te bepalen dat klanten minder vlees moeten eten. We kunnen er daarentegen wel voor zorgen dat ons vegetarisch assortiment groter wordt. Ondanks die inspanningen blijft vlees een grote impact hebben, zowel op het vlak van dierenwelzijn als op het milieu. Er bestaat momenteel echter geen internationale standaard voor dierenwelzijn.”

“In Nederland is er wel zo’n standaard die overigens zeer goed is uitgewerkt. We hebben daarom beslist om deze zogenaamde ‘Beter Leven’ standaard ook in België over te nemen. Onze eerste focus ligt hierbij op varkensvlees, omdat dit voor ons een zeer belangrijke productcategorie met grote volumes is waar wij echt het verschil kunnen maken.”

 

Welke verdere impact kan dit hebben?
 

“We hebben beslist om de omzet van ons duurzaam assortiment ieder jaar met tien procent te laten groeien en continu op zoekt te gaan naar nieuwe duurzame producten."

“Het dier staat centraal bij Beter Leven. Het belangrijkste is dat het varken in betere omstandigheden wordt grootgebracht, met meer ruimte en met speelmateriaal. De biggen worden o.a. niet gecastreerd. Op het vlak van het milieu stelt de ‘Beter Leven’ standaard dat antibiotica niet preventief mogen worden gebruikt. Bovendien krijgen de varkens duurzame soja voorgeschoteld. Het is immers vooral het veevoeder dat een enorme impact kan hebben op het milieu, want vaak is de soja die hierin verwerkt zit rechtstreeks gelinkt aan het kappen van het regenwoud.”

“Ook naar de boer toe is er een positieve impact. De ombouw van varkensstallen is immers een aanzienlijke investering. Daarom hebben we beslist om boeren die meestappen in dit verhaal langetermijncontracten en een premie te geven. De meerkost die hieraan verbonden is rekenen we niet door aan de klant. We hopen nu dat ook de rest van de sector dit voorbeeld zal volgen.”

 

Welke inspanningen leveren jullie ten slotte binnen de andere pijlers?
 

“Binnen de pijler ‘medewerkers’ hebben we de ambitieuze doelstelling om tegen 2020 de beste werkgever te worden binnen de retail sector. Door het formuleren van deze doelstelling is er alvast een hele transitie van verbetering in gang gezet. Hierdoor zullen we in de toekomst makkelijker nieuwe werkkrachten kunnen aantrekken.”

“Binnen de pijler ‘milieu’ zijn we in eerste instantie gestart met het meten van onze carbon footprint. Vervolgens hebben we in lijn met het klimaatakkoord van Parijs wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en actieplannen gedefinieerd die objectief kunnen worden opgevolgd en vergeleken. Binnen de pijler ‘maatschappij’ werken we dan weer nauw samen met voedselbanken om de voedselverspilling drastisch te doen afnemen. Op het vlak van ‘zakenpartners’ zorgen we er ten slotte voor dat we via lange termijn relaties doorheen de hele keten een duurzame impact hebben.”