De textielindustrie heeft geen al te beste reputatie. Is dat terecht?
 

Vincent Siau, algemeen directeur Alsico Benelux en Duitsland: “Het is een feit dat de textielindustrie, na de olie-industrie, de tweede meest vervuilende ter wereld is. Het zijn vooral onze toeleveranciers, die de stoffen produceren, die potentieel zeer vervuilend zijn. Met Alsico zitten we in de schakel van de confectie. Vanuit die positie hebben we ervoor gekozen om enkel met niet-toxische stoffen met Oeko-Tex-label te werken, dat is een belangrijke stap.”

 

Waar worden jullie kleren gemaakt?
 

“We produceren in landen als Madagaskar en Tunesië. Landen met een lagere levensstandaard, dus we hameren op goede werkomstandigheden en een leefbaar loon. De ateliers waar onze kledij wordt gemaakt, zijn van ons: dat zorgt voor transparantie en laat ons toe om naar onze filosofie te handelen.”

 

Onderneemt Alsico ook stappen op zijn CO2-uitstoot te beperken?
 

“Dit jaar zijn we begonnen met ‘carbon accounting’. Elke stap in het bedrijfsproces drukken we uit in CO2-equivalenten. Het transport, de materialen die we aankopen: elke vorm van uitstoot gaat mee in de rekenoefening. Aan de hand van die informatie willen we concrete acties ondernemen om onze voetafdruk te reduceren. Als we bijvoorbeeld merken dat ons transport te belastend is, dan zullen we proberen om dat transport anders te regelen of dichter bij huis te produceren. We streven ernaar om tegen 2025 CO2-neutraal te zijn.”

 

Jullie onderschrijven ook de circulaire economie?
 

“We proberen materialen en componenten inderdaad zo lang mogelijk, op een zo hoogwaardig mogelijke manier, in de keten te houden. Daarnaast elimineren we afval zoveel mogelijk. We maken al onze kledij op maat van de klant, met duurzame materialen. We zorgen ervoor dat ze makkelijk verstelbaar zijn en dat ze bestand zijn tegen industriële wasprogramma’s. Zo willen we de overconsumptie tegengaan. We recycleren ook ongeveer honderd ton kledij per jaar. Uit die versnipperde resten worden onder meer isolatie- en akoestische panelen gemaakt.”

 

Alsico werkt ook samen met Dutch Awearness. Hoe ziet die samenwerking eruit?
 

“Dutch Awearness is een servicebedrijf: het is een zogenaamde ketenregisseur die alle schakels in productie helpt om volgens de circulaire economie te werken. Samen met hen en stoffenfabrikant Concordia hebben we onze ‘Infinity’-stoffenlijn in de markt gezet: een stof die volledig recycleerbaar is, tot nieuwe stof dan nog wel. Zo bekomen we een gesloten cirkel. We kunnen trouwens de hele weg van de waardeketen volgen, dankzij een opvolgingstool. Door de QR-code van de Infinity-stof te scannen kunnen we in detail zien waar alles vandaan komt. Zo zetten we in op transparantie en traceerbaarheid.”