Meer uitleg door Eva Verraes, directeur van Samen Sociaal Tewerkstellen.


 

 “Er zijn heel wat mensen van wie de talenten op de arbeidsmarkt verborgen blijven, ondanks de schaarste op de arbeidsmarkt. Om diverse redenen vinden zij geen aansluiting met de reguliere bedrijven. Wij geloven nochtans dat zij met de juiste begeleiding en omkadering er toch in kunnen slagen om werk te vinden. In de 84 sociale werkplaatsen bewijzen we alvast dat het mogelijk is”, opent Verraes. “Op onze eerste jobtinderday van 26 november matchten wij sociale en reguliere bedrijven om ze te overtuigen dat ze breder moeten rekruteren als ze hun vacatures ingevuld willen krijgen. Door meer aandacht te geven aan talenten en door de expertise over het tewerkstellen van kansengroepen ter beschikking te stellen van de reguliere bedrijven kunnen we de kloof al wat kleiner maken.”

 

 

Circulaire economie

Verraes: “Zinvolle jobs creëren voor kwetsbare doelgroepen is onze focus, maar we willen dat ook doen op een duurzame en verantwoorde manier. We geloven erin dat we door middel van ondernemerschap kunnen werken aan het herwinnen van goederen die anders zouden worden verspild of weggegooid. Onze kringwinkels zijn hier alvast een prachtig voorbeeld van. Andere bedrijven kiezen expliciet voor biologische landbouwproducten. Ook een ecologisch groenbeheer door lokale besturen kan het verschil maken.”

 

Het nieuwe normaal

“Onze winst herinvesteren we integraal in de organisatie om er meer duurzame jobs mee te kunnen creëren voor kansengroepen. Zo creëren we niet enkel een meerwaarde voor deze grote groep van individuen (bijvoorbeeld meer grip krijgen op hun leven, een hoger zelfvertrouwen, een bron van inkomsten, enz.) maar ook voor de maatschappij. De nettowinst die dat oplevert, is becijferd op maar liefst 12.228 euro per individu.”

 

Nieuwe beweging

“We geloven zeer sterk in verbinden, samenwerken en kennisdelen. Door de expertise van SST als werkgeversfederatie te koppelen aan de activiteitgerichte ondersteuning van KOMOSIE, creëren we een nieuwe beweging. We willen deze unieke vorm van ondernemerschap samen versterken en uitbouwen door onder andere onze positieve impact te benoemen, te meten en te promoten”, aldus Verraes.
 

In samenwerking met: