1. Rechtstreeks contact met de burger

“De kloof tussen het beleid en de burger moet gedicht worden. Steden spelen hierin een belangrijke rol. Digitale oplossingen laten toe om rechtstreeks in contact te staan met de burgers en dat heeft ontzettend veel voordelen. Slimme technologieën kunnen ingezet worden om aan slimme klantvriendelijkheid te doen.”

2. Kwalitatieve hoogbouw

“Door wooneenheden te clusteren en in de hoogte te bouwen, kunnen we het huisvestingsaanbod in de steden vergroten en diversifiëren. Denk hierbij niet aan ongezellige woonblokken, maar aan kwalitatieve hoogbouw met groene daken, grote ramen en gezellige terrassen. De kunst is om compact, functioneel en architecturaal divers te bouwen.”

3. Zoeken naar wat mensen verbindt

“De mix van culturen zal in de steden alleen maar toenemen. Het is een uitdaging om iedereen te betrekken in de gemeenschap. In plaats van te focussen op het verschil, zoek je beter naar wat iedereen verbindt. Door in kansarme buurten aantrekkelijke parken en straten aan te leggen, trek je jonge gezinnen en tweeverdieners aan en doorbreek je monoculturele enclaves.”

4. Inzetten op energie-efficiëntie

“Een stad heeft heel wat mogelijkheden om op een efficiënte en duurzame manier met energie om te gaan, denk maar aan zonnepanelen op stadsgebouwen, windturbines op geschikte plaatsen buiten de stad, een slim beheer van de openbare verlichting, enz.”

5. Flexibele mobiliteit in een leefbare stad

“Een autoluwe binnenstad zorgt voor een aangename en leefbare stad met meer ruimte voor voetgangers en fietsen. Tegelijkertijd zorgen multimodale verkeersknooppunten waar alle vervoersmodi geïntegreerd zijn voor een maximale bereikbaarheid.”

6. Aangepast zorgbeleid

“Met de toenemende vergrijzing stijgt ook de vraag naar een aangepaste gezondheidszorg. Steden zullen in de toekomst meer moeten investeren in ouderenzorg en aangepaste modellen en infrastructuur: woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, assistentiewoningen, kangoeroewoningen, enzovoort.”

7. Vergroening binnen en buiten de stad

“Door te kiezen voor de stad kan je de groene ruimte erbuiten vrijwaren en versterken. Tegelijkertijd moet je het groen ook in de stad trekken. Vergroening verhoogt immers de levenskwaliteit en gezelligheid van een stad.”