Joke Schauvliege, Vlaams Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw overloopt voor ons de manieren waarop zij de evolutie naar een ‘slimme stad’ wil faciliteren.

Innnovatieve experimenten faciliteren

Binnen mijn beleidsdomein ‘Natuurbeleid’ heb ik specifieke middelen beschikbaar om meer groen in de stad subsidiëren. Zoals al gezegd moeten we immers ook in de stad aan natuurbeheer en stadslandbouw doen. We lanceren jaarlijks projectoproepen waarbij een jury steun toekent aan innovatieve projecten.

Strategische projecten ondersteunen

Onder het beleidsdomein ‘Ruimte’ werken we rond strategische projecten. Als steden met vernieuwende ideeën komen om bv. stadswijken te vernieuwen of de stationsomgeving op een innovatieve manier te verbouwen, kunnen ze subsidies en ondersteuning krijgen. Vanuit Ruimte Vlaanderen hebben we een team ter beschikking om hen hierin te begeleiden.

‘Regelluwe zones’

Verder willen we ook vermijden dat innovatieve ideeën vastlopen in procedures. Men kan bv. een KMO-zone niet zomaar omvormen tot een vernieuwend woonproject. Om dit soort constructieve experimenten toch een kans te geven willen we een ‘regelluwe zone’ creëren. Op voorwaarde dat een project bijdraagt tot de leefbaarheid, moeten we in zo’n geval de strikte regels van de wetgeving opzij kunnen zetten. In het kader van de vernieuwing, de verbetering en de menselijkheid van de stad zijn we steeds bereid om als overheid te faciliteren.

Duurzame mobiliteit

Op het vlak van mobiliteit willen we inzetten op duurzaam transport. We zijn nu eenmaal een dichtbevolkt gebied en een economisch knooppunt dat veel doorgaand verkeer kent. Daarom start begin 2016 de kilometerheffing voor vrachtwagens en hebben we de belasting op inverkeerstelling ‘vergroend’. Op lange termijn moeten we vooral slimme mobiliteit faciliteren. Zo is er het idee van een mobiliteitsbudget dat de mensen de keuze geeft uit alternatieven, zodat ze niet steeds naar hun vervuilende auto moeten grijpen.

De ‘M-score’

Nog in het kader van mobiliteit werken we aan een tool rond de ‘M-score’, die uitdrukt hoe duurzaam iemands verplaatsingsgedrag is. Men moet zich beter bewust worden van waar men gaat wonen, en welk effect dat heeft op hoe men zich verplaatst, hoelang men doet over zijn verplaatsingen en wat dat kost.