Hoe verklaart u de aantrekkingskracht van fairtrade in Gent?

“Gent is in Vlaanderen dé absolute voortrekker op het vlak van fairtrade. Als stadsbestuur trachten we alvast het goede voorbeeld te geven als we dingen aankopen. Zo zijn de uniformen van alle onthaalmedewerkers fair fashion en zal ook de werkkledij van alle stads- en OCMW-medewerkers in de toekomst aan die normen voldoen.”

“We tellen in onze stad intussen maar liefst 7 lokale wereldwinkels. Ook werd al tweemaal het Fair Fashion Fest georganiseerd. Dankzij fairtrade kan iedere Gentenaar zijn steentje bijdragen om praktijken zoals slechte werkomstandigheden, kinderarbeid en uitbuiting tegen te gaan, en daar willen we hen ook bewust van maken.”

Wat is het doel van de voedselstrategie ‘Gent en garde’?

“Ten eerste willen we een kortere en eerlijke voedselketen nastreven door zoveel mogelijk tussenschakels uit te schakelen. Dit doen we bv. via boerenmarkten en door ruimte te scheppen voor landbouw in de stad. Daarnaast promoten we een duurzame productie en consumptie van voeding. We tellen het hoogste aantal veggierestaurants t.o.v. het aantal inwoners in heel Europa. Ook geven we moestuinbegeleiding en organiseren we deeltuinen.”

“Een derde doelstelling is de creatie van sociale meerwaarde voor voedselinitiatieven. Het samenbrengen van buurtbewoners in deeltuinen zorgt immers voor een nieuwe dynamiek. Bovendien creëert het sociale tewerkstelling. Maar liefst een derde van de geproduceerde voeding gaat verloren. Met het initiatief ‘Restorestje’ kunnen klanten van meer dan 100 Gentse restaurants het overschot van hun maaltijd laten inpakken om mee naar huis te nemen.”

“Maar we willen ook het hergebruik van voedseloverschotten stimuleren. Samen met het OCMW hebben we daarom een logistiek platform opgezet voor de recuperatie en herverdeling van voedseloverschotten en formeel vervallen maar nog consumeerbare producten. Op die manier recupereren we in Gent jaarlijks 100 ton aan voedseloverschotten.”

Hoe kunnen samenwerkingen en collectieve projecten een meerwaarde zijn?

“We willen als stad absoluut klimaatneutraal zijn tegen 2050. Om dat te bereiken moeten we samen met onze burgers de handen in elkaar slaan en bottom-up initiatieven ondersteunen. De Stad Gent is reeds een voortrekker op het vlak van co-creatie. We proberen aan zoveel mogelijk laagdrempelige initiatieven onze medewerking te verlenen.”

“Ik denk hierbij bv. aan een initiatief zoals de ‘LED-CO2ncerten’, een duurzaam wijkproject van buurtvereniging de Papegay, waarbij alle lampen werden vervangen door LED-lampen. Aan het einde van ieder concert werd meegedeeld hoeveel besparing dit opleverde. Dit opent de ogen van de mensen en stimuleert hen om er ook op over te stappen. Uiteindelijk resulteerde het zelfs in een groepsaankoop van LED-verlichting.”

“In een andere Gentse wijk deden de bewoners een groepsaankoop van groendaken voor hun garageboxen. Daarbij lieten ze zich ook technisch ondersteunen. Tussen 2014 en 2016 werden in Gent meer dan 15.700 m² groendaken gesubsidieerd en aangelegd. Er werden intussen 14 duurzame bottom-up wijkprojecten opgestart rond energie en klimaat.”

Voor meer info over alle acties van Gent klimaatstad: www.klimaat.stad.gent