Het bevolkingsaantal in de steden zal ook in de toekomst blijven stijgen, hetgeen een grote impact zal hebben op het uitzicht van die steden. Elke vierkante meter zal nuttig gebruikt worden, leegstand zal verdwijnen én we zullen dichter bij elkaar wonen. Op sociocultureel vlak komen er heel wat uitdagingen, met veel gebouwen die een dubbele of drievuldige functie krijgen.

Daarnaast zal ook het groen in de stad er anders uitzien. Naast parkjes, zullen groendaken in combinatie met stadslandbouw ingeburgerd geraken. Multifunctionele objecten en digitale innovatie zullen steden efficiënter en slimmer maken en ook op het vlak van mobiliteit, energiebeheer en arbeidskansen zal er heel wat veranderen.

Zelf voorzien in energie

De stad van de toekomst zal zo veel mogelijk voorzien in zijn eigen energie. Slimme ledverlichting die enkel brandt wanneer het echt nodig is, zorgt voor een energiebesparing van zeventig procent. Gebouwen zullen in de toekomst bijna energieneutraal worden: het worden smart buildings met een zeer hoge energie-efficiëntie en tegelijkertijd een maximaal gevoel van comfort en veiligheid. Dankzij realtimedata over de actuele toestand in en rond het gebouw wordt de hoeveelheid kunstlicht, de luchtkwaliteit, enz. automatisch aangepast. Bovendien zullen gebouwen verbonden zijn, waardoor intelligente warmtetransfers tussen gebouwen mogelijk worden. Warmterecuperatiessystemen waarbij bedrijven kunnen profiteren van de restwarmte van lokale afvalverbrandingsovens worden vandaag al toegepast, daarnaast zullen de bestaande slimme energiesystemen zoals zonnepanelen en energieopslag verder verfijnd worden.

Technologie als driver voor efficiëntie

Er bestaan vandaag al heel wat innovatieve technologieën die steden intelligenter en efficiënter maken. Met de FixMyStreet app kunnen burgers een defect of een probleem op straat of in een openbare ruimte melden aan de overheid. Het is één van de vele voorbeelden van hoe technologie bijdraagt tot burgerparticipatie. Intelligente verkeerslichten dragen bij tot een vlotte verkeersdoorstroming. Maar wie weet zijn ze zelfs niet meer nodig als zelfrijdende wagens een realiteit worden. Ook slimme systemen voor afvalophaling zijn perfect denkbaar: vuilnisbakken met sensoren die de vullings- en bevuilingsgraad monitoren en doorgeven, efficiënte routebepaling, enz.

Crowdmonitoring, slimme meters, intelligente camera’s en sensoren zijn enkele andere voorbeelden van hoe digitale innovatie het leven in de stad van de toekomst gemakkelijker en veiliger zal maken.

Minder verplaatsingen

Op vlak van mobiliteit zien we in de grote steden vandaag al enkele initiatieven ontstaan om het grote verkeer te weren uit de stadskern. De uitdaging voor de toekomst ligt erin om onszelf minder te verplaatsen om zo het mobiliteitsprobleem op te lossen.

Met de toenemende vergrijzing zal ook de persoonlijke mobiliteit afnemen. We kunnen hiermee omgaan door stukken van de stad zo in te richten dat de afstand tussen woningen en behoeften zo kort mogelijk is. Een rit naar de dokter kan vermeden worden door oplossingen voor zorg op afstand te introduceren. Bij onder meer imec wordt hier vandaag al aan gewerkt.

Proactief investeren in de stad van de toekomst

De investeringscycli van de oplossingen voor de stad van de toekomst zijn heel lang. Hoe sneller er begonnen wordt, hoe sneller de resultaten er zijn. Het is opportuun om proactief te investeren zodra het economisch verantwoord is. Onze aanbeveling voor steden en gemeenten is om te starten met een strategisch plan. Daarvoor is het belangrijk dat je praat met de omliggende steden en gemeenten. Met de Agoria Smart City Awards willen wij steden en gemeenten sensibiliseren op het vlak van de technologische en andere mogelijkheden van de stad van de toekomst. We zijn nu al vijf jaar bezig met het sensibiliseren rond het thema en we merken dat het meer en meer op de agenda komt van lokale overheden. Er is ook een grote bereidheid om goede ideeën te delen.